Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice
Doubravice 61
Turnov
51101

739 088 089
603 974 262

koutsky@zshrubaskala.cz

4.3. AJ - procvičování
 
3.3. M - procvičování - pracovní sešit 2. díl - str3,4 (celé kromě cvič.11)
             pokud budete mít s něčím problém - volejte nebo zítřejší hodina
       Čtěte!
 
1.3. Vl - Téma: Praha v současnosti
 • Přečtěte si v učebnici informace o současnosti našeho hlavního města (ve starší učebnici str.7 - 9)
 • Zapiš si do sešitu:
Praha je střediskem průmyslu, obchodu, dopravy, kultury a vzdělanosti.
Sídlo prezidenta, vlády a Parlamentu ČR.
Zastupitelství (vyslanectví) cizích států.
Křižovatka mezinárodní železniční, silniční a letecké dopravy (letiště V.Havla v Ruzyni)
 
 • Pracuj s přílohami v pracovních listech:
List 1/B str.2 - vypracuj téměř celou stránku (úkoly 1d a 2 a-c) - pracuj s přílohami v prac.listech (příloha 1 - 5), všechno potřebné z nich vyčteš.
 • Zopakujte si:
 
ČJ - pravopisné cvičení uč.99/11 - do sešitu
M - zaokrouhlování - malý početník č.2 - str.3/celá
 
Př - Téma: Savci
- přečtěte si v učebnici str.45,46 - ježek, prase divoké, rys ostrovid,liška obecná
- projděte prezentaci a vypište důležité informace (opravdu jen ty základní) skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm
 

25.2. pro Vanesku a Lucku: M - početníček str.30, ČJ - prac.seš. str.51/1,2,3,4,5, uč. 97/3,4 - zpaměti

24.2. ČJ - procvičujeme životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html

do sešitu - uč. str.94/4b)

M - písemné násobení jednociferným činitelem - početníček str.29 celé

 

Vlastivěda : Praha

Přečtěte si stručné informace o historii Prahy a o nejvýznamnějších pražských památkách - str. 4,5,6 v učebnici : Putování po ČR. (v novém vydání učebnice se mohou čísla stran mírně lišit)

 • Zapište si:
Praha
-hlavní město ČR
-rozkládá se ve středu Čech po obou březích řeky Vltavy
Nejstarší části:
-Hradčany ...Pražský hrad, katedrála sv.Víta
-Malá Strana...Chrám sv. Mikuláše
-Staré Město...Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám
-Nové Město...Václavské náměstí se sochou sv. Václava, Národní muzeum
-Josefov...synagogy, židovský hřbitov
Další důležité památky-Karlův most, Vyšehrad, Prašná brána, Národní divadlo a mnoho dalších.
Od r.1992 je historické jádro Prahy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Sídlo Karlovy univerzity.
O největší rozkvět Prahy se zasloužil Karel IV.
 
 • Vypracujte si:
PL str.1 (list 1/A) - cv.1 a) (pracuj s učebnicí)
 

22.2. M - procvičování - prac.seš.2.díl 1/4,5,6,7,8, 2/9,10,11,12,13,14

        AJ - barvy - prac.seš.34/3, slovíčka prac.seš.34/1, 35/5

        Př - Téma: Ptáci

skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

- projděte prezentaci, zapište důležité informace do sešitu 

- poslouchejte hlasy ptáků

 

19.2. M - dokončit str. 16,17 v početníčku

        ČJ - pravopisníček 42/ 2. a 3. sloupeček

18.2. AJ - slovíčka Unit 16, prac.seš.33/7, opakování

17.2. ČJ - pravopisníček 42/1.sloupek - procvičování

         M - početník 2.díl 1/1,2,3, 2/1,2,3 - opakování, prac.seš.2.díl 1/1,2,3

16.2. M - početníček 26/1,2,3, ČJ - skloňování vzoru pán - uč.96

15.2. ČJ - učebnice 94/4a) - pravopisné cvičení - napište do sešitu

         M - učebnice 72/18 - písemné dělení - napište do sešitu 

         AJ - učebnice 33/4 - naučit se otázky a odpovědi
 
Přírodověda:  Plazi
 - učebnice 44 - prostudovat a vypsat základní informace: Užovka obojková, zmije obecná  
Vyhledejte a zapište do sešitu 3 zástupce jedovatých hadů a 3 zástupce škrtičů
 
Vlastivěda
Vyzvedněte si, prosím, ve škole novou učebnici a pracovní listy na VL (začneme z nich pracovat příští týden).
 
Téma: Životní prostředí ČR
 • Přečtěte si informace o našem životním prostředí v učebnici na str. 35 - 37 (v nové uč.)
 • Vypište si do sešitu názvy našich čtyř národních parků.
 • Zapište název CHKO, která je nejblíže vašemu bydlišti.
 • Ukaž si a pojmenuj na mapce v příloze č.11 (prac.listy) všechny naše národní parky a chráněné krajinné oblasti.
 • Zcela dobrovolný úkol - Spisovatelé vytvoří referát o CHKO Český ráj NEBO Ajťáci mohou vytvořit prezentaci či referát ve Wordu NEBO Výtvarníci se mohou pokusit o všeobjímající obrázek NEBO co vás napadne :-)
 • Podívej se:
 • Procvič si:
 
 
10.2. ČJ - 
= procvičování vzorů
= procvičování jednotek
  
9.2. úkol z dnešní hodiny: AJ - znovu zopakovat lekce 9 - 14, slovíčka Unit 15, naučit se 33/5
                                                 Přeložte do sešitu: Moje maminka se má dobře.
                                                                                Mému bratrovi je špatně. 
                                                                                Jsme smutní.
                                                                                Kolik máš autíček?
                                                                                Mám dvanáct autobusů.
                                                                                Tento hrnek je z Prahy.
 
8.2. VL1. Krajská města ČR
 • Zopakuj si kraje ČR:
 
 • Vypracuj str. 21 (11/A) v pracovních listech. Použij příruční mapu nebo barevnou skládanku krajů, které jste si vlepovali do sešitu z přílohy č.3.
 
 • Procvič si:
 
2. Počasí a podnebí ČR
 • Přečti si informace o počasí a podnebí v ČR na str. 29 (v nové uč.).
 • Zápis do ŠS:
Počasí: okamžitý stav ovzduší. (pozn. - nezapisovat si- počasí tedy znamená, jak je zrovna teď nebo jak bude...teplota, vítr, přeháňky....)
Podnebí: dlouhodobý stav počasí na určitém místě. ( tedy jak u nás, v mírném klimatickém pásu, bývá obvykle v létě, v zimě...)
ČR leží v mírném podnebném pásu. Podnebí je zde mírné, počasí proměnlivé.
 • Dobrovolný úkol:
Zkus zpracovat zprávy o počasí ve vybraném dnu a zapiš údaje do prac.listu str.23 (12/A)
 
    - procvičování
 
   M - procvičování - prac.seš. str.29/1,2,3,5
 
Připravujte si čtenářský deník - aspoň 2 knížky za 1. pololetí!
 
 
            -  malý početník str. 28,29 - zápis čísla, porovnávání, doplňování, zaokrouhlování - všechna cvičení
         AJ - skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/clothes/clothes-today/exercises.html - nezapomeňte na opakování 1 - 13
 
26.1. úkol z dnešní hodiny: M - malý početník str.30
                                           ČJ - prac.seš. str.49
 
25.1. 
29.1. - pololetní prázdniny
1. únorový týden - jarní prázdniny (nebude probíhat výuka)
Výpis z vysvědčení bude předán žákům 4. ročníku až po návratu k prezenční výuce. Informace rodičům budou oznámeny dne 28.1. distanční formou.
 
Vlastivěda:
Téma: Města ČR
 • Přečti si informace o původu českých měst na str. 24,25 (v nové uč.)
Stručný zápis do šs:
Vznik měst od 11.století ve vhodných lokalitách.
Města královská - založena panovníkem (Praha, Hradec Králové...)
Města poddanská - založena šlechtici (Turnov...)
hradby, řemeslníci, obchodníci, městská práva (výsady)
-horní města /těžba/ (Kutná Hora...)
Největší rozvoj měst v 19.stol. - 1. továrny, bourání hradeb a rozšiřování měst, slučování s okolními vesnicemi...
Zástupci města = městské zastupitelstvo + starosta (primátor)
 • Přečti si základní informace o našich nejvýznamnějších městech a vypiš si tato města do sešitu. Přidej několik stručných poznámek o těchto městech.
 • Vypracuj si cvičení v pracovních listech na str.19 (hledání měst pod jednotlivými čísly) - pracuj s přílohou č. 6 a slepou mapou na str. 27 (v nové uč.)
 • Procvič si:
 
 
AJ - opakování lekcí 1 - 13, prac.seš.30,31 - úkol na týden
 
Přírodověda:
- přečtěte v uč. str.43 - Kapr obecný, Štika obecná
- napište do seš., jakým způsobem se živí kapr, jakým štika
- vysvětlete pojmy: všežravec, dravec
- vyhledejte a zapište aspoň 5 druhů ryb
- odpovězte: Proč neřadíme žraloky do skupiny ryb? (uč.42)
                     Proč neřadíme velryby do skupiny ryb? (vyhledejte)
 
 
22.1. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš.48/2,3,4
                                            M - početníček 24/1,2,3
 
21.1. úkol z dnešní hodiny: AJ - prac.seš.str.28,29, do sešitu - 10 kusů oblečení, zopakovat uč.28,29
                                            M - početníček 23/3,4 - zaokrouhlování
 
         M - prac.seš. 26/9,10,11,13,14
 
19.1. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš.47
                                            AJ - slovíčka uč. 28, zopakovat barvy a čísla z 28/1, prac.seš.28/1,2
 
         M - početníček 23/1,2
Přírodověda:
 - prostudujte uč.str.42
 - odpovězte do sešitu na otázky 46/1,2,3
 - zjistěte informace o včele medonosné, vypracujte o ní referát (na 1 stránku i s obrázky)
 
Vlastivěda:
Vodstvo ČR II.část
1) Z našeho území odvádí veškerou vodu tři velké řeky: Labe, Morava a Odra. Povodí Labe patří do úmoří Severního moře, povodí Odry do úmoří Baltského moře a povodí Moravy do úmoří Černého moře. Prohlédněte si barevnou mapku povodí na str. 23 v učebnici nebo také v příloze č.5 v PL. Vypracuj s pomocí mapky cv. 3 v PL na str 14 (list 7/B) a cv. 8 na str.15 v PL (list 8/A)
2) Přečti si v uč. na str. 22 (nová uč.), jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem a proč se na některých řekách budují přehradní nádrže. Uvedené rybníky, jezera a přehrady zkus vyhledat na mapě. Udělej si stručný a přehledný zápis do šs. Vypracuj cv. 5, 6,(7) na str.14 v pracovních listech.
Podívejte se výklad u mapy:
 
 
15.1. úkol z dnešní hodiny: AJ - uč.27/6 přečíst, přeložit, prac.seš.27/8
                                           M - prac.seš.24/7,8,9,10,12
                                           ČJ - procvičujte skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/vyber.htm
 
14.1. úkol z dnešní hodiny: M - početníček 22/3,4
                                            AJ - prac.seš. 27/6,7, uč. 27/5
 
         M - budeme počítat do 1 000 000 - prac.seš. 23/1,2,3,4,5,6
               prac.seš. 22/13
 
Milí Čmeláčci,
jak jsem Vás na to předem připravovala, musím v úterý do školy, a proto musím zrušit naši výuku. Zadám Vám úkoly, které budete dopoledne řešit. Od 13.00 budu připravena na Skypu pro ty, kteří si s látkou nevědí rady. Pokud Vám bude vše jasné, nemusíte na Skype chodit. Ve středu opět učím ve škole a odpoledne mám družinu. Budete mít připravené úkoly na vypracování. Společně se uvidíme na Skypu ve čtvrtek od devíti nebo od deseti. Všechno se naučte.
 
M - opakování prac.seš.22/8,9,10,11, malý početník 27/1.sloupek
ČJ - vzory kuře, stavení - prac.seš. 46
 
 
11.1. Vlastivěda :
Téma: Vodstvo ČR - pracujte s přílohou č.5 v pracovních listech a pokud je to možné, tak také s příruční mapou (ta je kdykoliv připravena ve škole k vyzvednutí).
 • Zopakujte si pojmy POVODÍ, ROZVODÍ, ÚMOŘÍ A ČÁSTI ŘEKY (nová učebnice str.20 - 21). Vyzkoušejte se, jestli umíte tyto pojmy vysvětlit a popsat části řeky.
 • Přečti si v učebnici na str. 21 - 22 o našich nejdůležitějších řekách. Do sešitu si řeky vypiš a připiš k nim stručnou charakteristiku.
 • Vyhledej tyto řeky v příloze č. 5 v PL a na příruční mapě. Přečti si názvy významných pravých i levých přítoků těchto řek.
 • V PL vypracuj cv.4 na str.14.
 • Orientaci v našich řekách si vyzkoušej v této aplikaci ( když ti to na poprvé nepůjde, zkus to vícekrát za sebou a určitě si řeky zapamatuješ :-)
 
 
M - opakování - prac.seš. 19/1,3,4,6,7, početníček 21/1
Př - Téma: Prvoci a bezobratlí - uč.40,41
       prostudujte v učebnici, vypište jednotlivé zástupce, ke každému napište základní informace
 
8.1. úkol z dnešní hodiny: ČJ - dokončit str.45 prac.seš.
                                          AJ - slovíčka 27, prac.seš.26/4, 27/5
 
7.1. úkol z dnešní hodiny: M - početníček 20 - dokončit stránku
                                         ČJ - prac.seš. 44/3,5, přehled vzorů zsdukelska.cz/media/vyuka/deklinace_substantiv.pdfskolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky-vzoru/cviceni.htm
 
6.1. M - opakování - prac.seš. str.17/ Test 1/A, prac.seš. str.18/ Test 1/G
       ČJ - procvičujte skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
 
5.1. úkol z dnešní hodiny: AJ - uč.26, prac.seš.26/1
                                          ČJ - prac.seš.43
                                                  procvičujte skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm,
                                 skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm,
 
Milí Čmeláčci, 
tak už se opět musíme vzdělávat distančně. Ale my to zvládneme.
Rozpis na týden 4. - 8.1.2021: pondělí a středa - učím ve škole 1.a 2.třídu - vy budete mít zadané úkoly
                                                 úterý, čtvrtek a pátek od 9 nebo od 10 hodin bude probíhat výuka přes Skype
Úkoly na pondělí 4.1. - ČJ - zopakovat slovní druhy, prac. seš. 41/opakování (kdo to ještě nemá)
                                     AJ - zopakovat Unit 11, slovíčka Unit 12
                                     M - písemné dělení - malý početník 25, celá stránka
                                     Sloh - Jak jsem prožil (prožila) Vánoce - napište nejméně 10 vět ( přinesete do školy)
 
 
14.12. Je nás tady málo, opakujeme. ČJ - prac.seš. 40/Částice, 41/Opakování
 
10.11. AJ - slovíčka str.26,27
           Distanční výuka - AJ - slovíčka str.26,27
                                       ČJ - Spojky prac.seš.39, Citoslovce prac.seš.40
                                        Ge - procvičovat kolmice
 
9.11. ČJ - prac.seš.39/2 - předložky 
         Distanční výuka - ČJ - příslovce, předložky - prac.seš. 38,39
                                      M - malý početník 25, procvičujeme písemné dělení
 
8.11. AJ - prac.seš. 25/6,7,8
        Distanční výuka - AJ Unit 11 celá, uč. i prac.seš. 24,25
                                     ČJ - prac.seš. Číslovky 37/1,2, Slovesa 38/1,2 - teorie v uč. str.10 ( učebnice budete mít dnes ve schránce)
 
7.11. ČJ - prac.seš. 37/3
         Dominik - ČJ prac.seš. 36/4,37 - Zájmena 1, 2, 3 
                         M - početníček 19/3 procvičovat tento typ příkladů
 
Od pondělí 7.12. můžou děti opět chodit po vyučování do družiny.
 
3.12. ČJ - prac.seš. 36/2
 
1.12. ČJ - prac.seš. 35/2
         AJ - slovíčka Unit 11, prac.seš. 24/1, 25/5
 
30.11. upravená délka vyučování: Po, Út, Čt - 13 hod, St, Pá - 12 hod, ve středu možnost douč.
 
27.11. úkol z dnešní hodiny: AJ - Unit 10 - uč.23, prac.seš.23
                                             ČJ - prac.seš.34/22
 
26.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš. str.26
                                              M - početníček str.14
 
25.11. AJ - budeme procvičovat www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c
          M - prac.seš.str.15
          ČJ - prac.list vyjm.slova po V
 
24.11. úkol z dnešní hodiny: M - početníček 13/1, 2, 3 - dokončit
                                             AJ - učebnice str.22, prac.seš.22
 
23.11. ČJ - osvěžíme si předpony vy-, vý-: prac.seš.str.27 - vždy si zdůvodněte, jestli se jedná opravdu o předponu
                  vyjmen. slova po V - prac.seš. 32/16, 33/17, 18
          M - početníček 12/3,4 - sčítání a odčítání
 
Vlastivěda
Nové:
Téma: Nížiny ČR
 
 • Nová učebnice str. 17,18 - Přečti si v učebnici, kde se v ČR rozkládají nížiny a jakou mohou mít max. nadmořskou výšku.
 • Vypiš si názvy nížin do sešitu.
 • Doplň si v PL na str.12 list 6/B ve cv.5 údaje o vybrané nížině.
 • Dokonči obrázek v PL na str.11 list 6/A ve cv.1. Pomůže ti obrázek mapy v příloze č.4 na konci pracovních listů.
 • Procvič si:
 
Přírodověda
Téma: Houby
projděte si prezentaci Houby skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby, seznamte se se stavbou jejich těla, zopakujte si zástupce
prostudujte učebnici str. 34 - 37
do sešitu vypracujte otázky z uč. 37/1,2,3,4,5,6,7 a 8
 
20.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš.25/1a,b), uč. 20/4 - jen přepište doplněné do sešitu, netvořte věty
20.11. AJ - How many? www.youtube.com/watch?v=d7hYjIV4AF0 poslechněte, opakujte
                  uč. 21/4 tvořte otázky, v odpovědích využívejte There is, There are
                  prac. seš. 21/4 (vztahuje se k 20/2), 5
          M - početníček odčítání str.12/1,2
 
19.11. AJ - Unit 9 - uč.20 slovíčka, množné číslo (žlutá tabulka), Have you got...?
                               prac. seš. 20
 
18.11. ČJ - opakujeme předložky a předpony - před, pod, od, nad rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka2.htm klikněte na obě cvičení, která jsou v nabídce
                  opakujeme vyjm. slova - uč. 39/2a) - do sešitu
          M - písemné sčítání (pod sebou) - početníček 11/2,3
               
 
Opakování z AJ
1.lekce: pokyny uč.5/2
2.lekce: abeceda - hláskovat
3.lekce: povídání o sobě, his, her, Yes, I have. No, I haven´t.
4.lekce: čísla 1 - 20, she has got, he has got
5.lekce: point to, there is, there are, don´t
6.lekce: růžové otázky str.14, Yes, she is. No, he isn´t.
7.lekce: předložky, otázky
8.lekce: opakování
 
Vlastivěda
Nové:
Téma: Povrch ČR (2.část)
 • Přečti si v učebnici, jaká máme v ČR vnitrozemská pohoří  - v nové učebnici na str.17
 • Zapiš si názvy těchto pohoří do šs a připiš jejich nejvyšší vrchol
 • Vypracuj si cv. 4 v pracovních listech str.12, list 6/B
 
Přírodověda
Přečtěte si článek Půda v uč.str.19,20 a 21 ( jen přečíst, žádné zápisky ani odpovědi na otázky), procvičujte rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/podminky_zivota_na_zemi.htm
 
13.11. Budeme si procvičovat a upevňovat učivo včerejší hodiny : předložky a předpony - procvičujte opravdu poctivě
ČJ - prac.seš.str.24 - vypracujte až po důkladném procvičení
M - písemné sčítání pod sebou se zkouškou - Početníček 11/1
           
12.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - uč.18/2 - do sešitu, prac.seš.str.23
11.11. Procvičování
          ČJ - uč.38/8 - opakování vyjmenovaných slov
          M - malý početník str.18 - rozvinutý zápis čísla (4.1000+5.100), porovnávání čísel, str.19 - zaokrouhlování, u posledního cvičení pozor na přednost operací
          Nezapomeňte na AJ a čtení!
 
10.11. úkol z dnešní hodiny: M - Početníček str.9,10, Čj - prac.seš.32/ vyjm.slova poS
 
9.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš. 21, AJ - Unit 7, uč.17/5, prac.seš.17/5, opakování uč. i prac.seš.18,19
 
Vlastivěda od p. uč. Toušové
Nové:
Téma: Povrch ČR (1.část)
 
 • Zopakuj si historické země ČR a naše sousední státy ( pracuj s obrázkem na str.14 v nové učebnici a úkoly pod obrázkem)
Hranice naší republiky je převážně lemována pohořími. Můžeme tedy říci, že pohoří tvoří přirozené hranice naší vlasti.
 • Pracuj s přílohou č.4 v PL a učebnicí:
Vyhledej hraniční pohoří na mapce v příloze a přečti si o něm informace v učebnici (nová uč, str. 16 a 17 nahoře). Od Krkonoš postupuj proti směru hodinových ručiček..tedy západním směrem.
 • Zapište si do školního sešitu název tématu a vypište všechny názvy pohraničních pohoří podle učebnice a připište názvy nejvyšších vrcholů (u Sněžky i nadmořskou výšku). Vynechte jednu stránku na obrázek k minulému tématu (doplníme ve škole).
 • Naučte se správně přiřadit nejvyšší vrchol k pohoří (můžete si vytvořit kartičky a skládat je k sobě POHOŘÍ + VRCHOL)
Prohlédni si prezentaci:
 

9.11. Přírodověda 

      -   do sešitu vypište nerosty (minerály) z uč. str.17,18, napište, jak se liší nerosty od hornin

      -    zopakujte si informace o horninách v krátkém filmu www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

      -   do sešitu odpovězte na otázky z uč.str.18

6.11. M - prac.seš.12/4,5 porovnáváme čísla, začínáme od nejvyššího řádu, skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/barevne-karty/razeni.htmlskolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/podmorske-dobrodruzstvi/priklady1.htm

        ČJ - do sešitu uč. 31/2a) procvičujeme vyjmenovaná slova, www.skolasnadhledem.cz/game/5866www.skolasnadhledem.cz/game/5876

        AJ - prac.seš.18/1,2 opakujeme lekci 1 a 4

5.11. úkol z dnešní hodiny: AJ - uč. 17, slovíčka, cvičení 3,4, prac.seš.17/3,4, ČJ - prac.seš. str.31 - vyjm.slova po P

                                              It is not = It isn't     

4.11. M - prac.seš. 11/1,2,3, ČJ - prac.seš.str.20/1,2,3,4, prac.seš.30/8,9 - vše je opakování a procvičování

              Pokud něco nebudete vědět, ozvěte se mi.

3.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš.19, M - Početníček str.8, malý početník - str.1/rozvin.zápis

2.11. úkol z dnešní hodiny: AJ - uč.str.16 - naučit, slovíčka, prac seš.16, zopakovat I, you, he, she, it, we, you, they

        zítra - M, ČJ

2.11. Tak začínáme. 

         Na výuku přes Skype si připravte učebnici a pracovní sešit AJ a všechno z angličtiny, co máte mít vypracované.

         samostatné procvič.: ČJ - prac.list vyjm.slova po P

                                           VL - ČR - poloha, rozloha, počet obyvatel - uč.str.14, státní hranice str.15, PL str.9/5A celé

                                           Př - Horniny - prostudujte učebnici str. 14, 15, 16, 17 ( po mramor, nerosty už ne),vypište 3 základní skupiny hornin podle vzniku, napište názvy skupin, jak vznikly, příklady hornin - vše do sešitu, najděte na internetu jejich obrázky

        Př a VL - na celý týden

 

                                                                 

Distanční výuka

Milí Čmeláčci,

do školy nás zatím nepustí, proto si budeme muset poradit jinak. Od pondělí 2.11. se začneme učit společmě přes Skype. Budeme se setkávat ve dvou skupinách v pondělí, úterý a ve čtvrtek. 1.skupina začne vždy v 9.00, 2.skupina v 10.00 hodin. Budeme se učit novou látku z ČJ, AJ a M, správně vyslovovat, řešit cvičení, atd. Prozatím budou v 1. skupině dívky, 2. skupinu budou tvořit chlapci. Pokud se  někomu čas výuky nehodí, napište mi.

Odkaz pro připojení:join.skype.com/koTx4sTSyxFN

Úkoly na procvičování budu pravidelně zadávat dál. Věřím, že to společně zvládneme. Jste šikovní. Těším se na vás.

 

23.10. AJ - procvičujeme this, that www.youtube.com/watch?v=_mC9BmlMFzk                                                                                                                                                      www.youtube.com/watch?v=oT8Spbv4y3s

                  prac.seš. str.15

                  Čtěte!!! Přeji krásné prázdniny a za týden uvidíme.

22.10. ČJ - pracovní list - vyjmenovaná slova po M, prac.seš. str.16 - Zvuková a psaná podoba slov - není to těžké                                                                                         M - procvičujte jednotky délky, vybírejte různá cvičení skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm                                                   do sešitu učebnice 16/57

 

21.10. AJ - přeložte a napište dosešitu: Nepiš! Neseď! Nečti! Nemluv! Nestůj!                                                                                                                                                          přečtěte si článek 14/1 v uč., přeložte ho, naučte se ty růžové otázky                                                                                                                                                    vypracujte prac.seš. 14/2,3                                                                                                                                                                                                                      poslouchejte a zpívejte song: Happy Birthday www.youtube.com/watch?v=MmdBrYiftzI                                                                                                                        procvičujte osobní zájmena: he is = he's, she is = she's www.skolasnadhledem.cz/game/5443

          ČJ - vyjmenovaná slova po L - prac.seš.30/6,7                                                                                                                                                                                                procvičujte - skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm

          

20.10. ČJ - vyjmenovaná slova po B - prac.seš.str.29, skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniB1.htm procvičujte

          M - 2.strana pracovního listu

19.10. Milí Čmeláčci, tento týden budu pro Vás připravovat každý den nové úkoly, které budete plnit. Nebude to nic těžkého, všechno hravě zvládnete. Pokud byste si přesto nevěděli s něčím rady, budu celý den na telefonu. Úkoly mi můžete vyfotit a poslat přes WhatsApp nebo na adresu: magda.salkova@seznam.cz, popřípadě odevzdat po prázdninách ve škole. Tak jdeme na to!

AJ - opakování There is, there are - www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo pusťte si několikrát, nová slovíčka z Unit 6 - kdo bude mít problém s výslovností, zavolá mi, prac.seš. 14/1

Čj - slova souznačná a protikladná - opak., prac.seš.str.17

M - malý početník str.13 - dva sloupečky - ten druhý sloupek pomocí rozkladu, jak jsme se to učili

A čtěte!!!

14.10. Milí Čmeláčci,

           připomínám, co máte stihnout do pátku - 1 stranu prac.listu M, prac list vyjmenovaných slov po B,L, AJ - Unit 5 - dokončit a naučit se, dodělat DÚ z ČJ - prac.seš.18

         Vlastivěda - uč. Práce s mapou str.6,7, prac.list 6, do sešitu zakreslit směr. růžici (str.6) a síť poledníků a rovnoběžek (str.7)

Vše odevzdáte 2.11. ve škole.

13.10. Dopravní hřiště - sraz v 7.30 ve škole (odjezd v 7.40 od školy), návrat na oběd,  s sebou: svačinu, pití, helmu, teplé oblečení, roušku, tužku

           ČJ - prac.seš.str.18

8.10. M - Početník (malý) 14/1.sloupek

7.10. ČJ - prac.seš.13/3,4,5

6.10. AJ - slovíčka Unit 5

5.10. ČJ - prac.list

1.10. AJ - prac.seš.11/6, ČJ - dodělat prac.list

30.9. M - početníček str.5

29.9. ČJ - prac.seš. 11/4a,b, AJ - slovíčka str.10,11

 

24.9.M - malý početník str.1 - porovnávání,

        AJ - prac.seš.8/2

22.9. AJ -  prac.seš.str.9

 

 
.

Co budete potřebovat:

Výtvarná výchova - tempery, obyč. vodovky, kelímek plast. na vodu, štětce ploché i kulaté, lepidlo, hadřík, košili nebo tričko na převlečení ( nepovinně suché pastely, voskovky, pastelky atd. ). Věci si uložte nejlépe do kufříku!

Pravítka - dlouhé 30 cm a pravoúhlý trojúhelník s ryskou.

Obyčejné a hlavně jednoduché kružítko.

Tužky č. 1,2,3, dvě pera

Průsvitka A5.

Obaly na knížky a na sešity všemožných rozměrů.

Kdo chce - spec. sešitek na slovíčka z angličtiny, hezký úkolníček.

Své věci si podepište nesmyvatelným fixem, ať si je poznáte :

Věci na TV - do tělocvičny i na ven.

1 krabice papírových kapesníčků

 

ČTENÍ

Přečtené knížky si budeme zapisovat do čtenářského deníku.

- název, autor, ilustrátor, vlastními slovy o knize,  obrázek.