Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice
Doubravice 61
Turnov
51101

739 088 089
603 974 262

koutsky@zshrubaskala.cz

1.12. ČJ - prac.seš. 35/2
         AJ - slovíčka Unit 11, prac.seš. 24/1, 25/5
 
30.11. upravená délka vyučování: Po, Út, Čt - 13 hod, St, Pá - 12 hod, ve středu možnost douč.
 
27.11. úkol z dnešní hodiny: AJ - Unit 10 - uč.23, prac.seš.23
                                             ČJ - prac.seš.34/22
 
26.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš. str.26
                                              M - početníček str.14
 
25.11. AJ - budeme procvičovat www.youtube.com/watch?v=xC3xSij7n4c
          M - prac.seš.str.15
          ČJ - prac.list vyjm.slova po V
 
24.11. úkol z dnešní hodiny: M - početníček 13/1, 2, 3 - dokončit
                                             AJ - učebnice str.22, prac.seš.22
 
23.11. ČJ - osvěžíme si předpony vy-, vý-: prac.seš.str.27 - vždy si zdůvodněte, jestli se jedná opravdu o předponu
                  vyjmen. slova po V - prac.seš. 32/16, 33/17, 18
          M - početníček 12/3,4 - sčítání a odčítání
 
Vlastivěda
Nové:
Téma: Nížiny ČR
 
 • Nová učebnice str. 17,18 - Přečti si v učebnici, kde se v ČR rozkládají nížiny a jakou mohou mít max. nadmořskou výšku.
 • Vypiš si názvy nížin do sešitu.
 • Doplň si v PL na str.12 list 6/B ve cv.5 údaje o vybrané nížině.
 • Dokonči obrázek v PL na str.11 list 6/A ve cv.1. Pomůže ti obrázek mapy v příloze č.4 na konci pracovních listů.
 • Procvič si:
 
Přírodověda
Téma: Houby
projděte si prezentaci Houby skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby, seznamte se se stavbou jejich těla, zopakujte si zástupce
prostudujte učebnici str. 34 - 37
do sešitu vypracujte otázky z uč. 37/1,2,3,4,5,6,7 a 8
 
20.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš.25/1a,b), uč. 20/4 - jen přepište doplněné do sešitu, netvořte věty
20.11. AJ - How many? www.youtube.com/watch?v=d7hYjIV4AF0 poslechněte, opakujte
                  uč. 21/4 tvořte otázky, v odpovědích využívejte There is, There are
                  prac. seš. 21/4 (vztahuje se k 20/2), 5
          M - početníček odčítání str.12/1,2
 
19.11. AJ - Unit 9 - uč.20 slovíčka, množné číslo (žlutá tabulka), Have you got...?
                               prac. seš. 20
 
18.11. ČJ - opakujeme předložky a předpony - před, pod, od, nad rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_predlozka2.htm klikněte na obě cvičení, která jsou v nabídce
                  opakujeme vyjm. slova - uč. 39/2a) - do sešitu
          M - písemné sčítání (pod sebou) - početníček 11/2,3
               
 
Opakování z AJ
1.lekce: pokyny uč.5/2
2.lekce: abeceda - hláskovat
3.lekce: povídání o sobě, his, her, Yes, I have. No, I haven´t.
4.lekce: čísla 1 - 20, she has got, he has got
5.lekce: point to, there is, there are, don´t
6.lekce: růžové otázky str.14, Yes, she is. No, he isn´t.
7.lekce: předložky, otázky
8.lekce: opakování
 
Vlastivěda
Nové:
Téma: Povrch ČR (2.část)
 • Přečti si v učebnici, jaká máme v ČR vnitrozemská pohoří  - v nové učebnici na str.17
 • Zapiš si názvy těchto pohoří do šs a připiš jejich nejvyšší vrchol
 • Vypracuj si cv. 4 v pracovních listech str.12, list 6/B
 
Přírodověda
Přečtěte si článek Půda v uč.str.19,20 a 21 ( jen přečíst, žádné zápisky ani odpovědi na otázky), procvičujte rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/podminky_zivota_na_zemi.htm
 
13.11. Budeme si procvičovat a upevňovat učivo včerejší hodiny : předložky a předpony - procvičujte opravdu poctivě
ČJ - prac.seš.str.24 - vypracujte až po důkladném procvičení
M - písemné sčítání pod sebou se zkouškou - Početníček 11/1
           
12.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - uč.18/2 - do sešitu, prac.seš.str.23
11.11. Procvičování
          ČJ - uč.38/8 - opakování vyjmenovaných slov
          M - malý početník str.18 - rozvinutý zápis čísla (4.1000+5.100), porovnávání čísel, str.19 - zaokrouhlování, u posledního cvičení pozor na přednost operací
          Nezapomeňte na AJ a čtení!
 
10.11. úkol z dnešní hodiny: M - Početníček str.9,10, Čj - prac.seš.32/ vyjm.slova poS
 
9.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš. 21, AJ - Unit 7, uč.17/5, prac.seš.17/5, opakování uč. i prac.seš.18,19
 
Vlastivěda od p. uč. Toušové
Nové:
Téma: Povrch ČR (1.část)
 
 • Zopakuj si historické země ČR a naše sousední státy ( pracuj s obrázkem na str.14 v nové učebnici a úkoly pod obrázkem)
Hranice naší republiky je převážně lemována pohořími. Můžeme tedy říci, že pohoří tvoří přirozené hranice naší vlasti.
 • Pracuj s přílohou č.4 v PL a učebnicí:
Vyhledej hraniční pohoří na mapce v příloze a přečti si o něm informace v učebnici (nová uč, str. 16 a 17 nahoře). Od Krkonoš postupuj proti směru hodinových ručiček..tedy západním směrem.
 • Zapište si do školního sešitu název tématu a vypište všechny názvy pohraničních pohoří podle učebnice a připište názvy nejvyšších vrcholů (u Sněžky i nadmořskou výšku). Vynechte jednu stránku na obrázek k minulému tématu (doplníme ve škole).
 • Naučte se správně přiřadit nejvyšší vrchol k pohoří (můžete si vytvořit kartičky a skládat je k sobě POHOŘÍ + VRCHOL)
Prohlédni si prezentaci:
 

9.11. Přírodověda 

      -   do sešitu vypište nerosty (minerály) z uč. str.17,18, napište, jak se liší nerosty od hornin

      -    zopakujte si informace o horninách v krátkém filmu www.youtube.com/watch?v=XdWxEMi3SJI

      -   do sešitu odpovězte na otázky z uč.str.18

6.11. M - prac.seš.12/4,5 porovnáváme čísla, začínáme od nejvyššího řádu, skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/barevne-karty/razeni.htmlskolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-10000/podmorske-dobrodruzstvi/priklady1.htm

        ČJ - do sešitu uč. 31/2a) procvičujeme vyjmenovaná slova, www.skolasnadhledem.cz/game/5866www.skolasnadhledem.cz/game/5876

        AJ - prac.seš.18/1,2 opakujeme lekci 1 a 4

5.11. úkol z dnešní hodiny: AJ - uč. 17, slovíčka, cvičení 3,4, prac.seš.17/3,4, ČJ - prac.seš. str.31 - vyjm.slova po P

                                              It is not = It isn't     

4.11. M - prac.seš. 11/1,2,3, ČJ - prac.seš.str.20/1,2,3,4, prac.seš.30/8,9 - vše je opakování a procvičování

              Pokud něco nebudete vědět, ozvěte se mi.

3.11. úkol z dnešní hodiny: ČJ - prac.seš.19, M - Početníček str.8, malý početník - str.1/rozvin.zápis

2.11. úkol z dnešní hodiny: AJ - uč.str.16 - naučit, slovíčka, prac seš.16, zopakovat I, you, he, she, it, we, you, they

        zítra - M, ČJ

2.11. Tak začínáme. 

         Na výuku přes Skype si připravte učebnici a pracovní sešit AJ a všechno z angličtiny, co máte mít vypracované.

         samostatné procvič.: ČJ - prac.list vyjm.slova po P

                                           VL - ČR - poloha, rozloha, počet obyvatel - uč.str.14, státní hranice str.15, PL str.9/5A celé

                                           Př - Horniny - prostudujte učebnici str. 14, 15, 16, 17 ( po mramor, nerosty už ne),vypište 3 základní skupiny hornin podle vzniku, napište názvy skupin, jak vznikly, příklady hornin - vše do sešitu, najděte na internetu jejich obrázky

        Př a VL - na celý týden

 

                                                                 

Distanční výuka

Milí Čmeláčci,

do školy nás zatím nepustí, proto si budeme muset poradit jinak. Od pondělí 2.11. se začneme učit společmě přes Skype. Budeme se setkávat ve dvou skupinách v pondělí, úterý a ve čtvrtek. 1.skupina začne vždy v 9.00, 2.skupina v 10.00 hodin. Budeme se učit novou látku z ČJ, AJ a M, správně vyslovovat, řešit cvičení, atd. Prozatím budou v 1. skupině dívky, 2. skupinu budou tvořit chlapci. Pokud se  někomu čas výuky nehodí, napište mi.

Odkaz pro připojení:join.skype.com/koTx4sTSyxFN

Úkoly na procvičování budu pravidelně zadávat dál. Věřím, že to společně zvládneme. Jste šikovní. Těším se na vás.

 

23.10. AJ - procvičujeme this, that www.youtube.com/watch?v=_mC9BmlMFzk                                                                                                                                                      www.youtube.com/watch?v=oT8Spbv4y3s

                  prac.seš. str.15

                  Čtěte!!! Přeji krásné prázdniny a za týden uvidíme.

22.10. ČJ - pracovní list - vyjmenovaná slova po M, prac.seš. str.16 - Zvuková a psaná podoba slov - není to těžké                                                                                         M - procvičujte jednotky délky, vybírejte různá cvičení skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm                                                   do sešitu učebnice 16/57

 

21.10. AJ - přeložte a napište dosešitu: Nepiš! Neseď! Nečti! Nemluv! Nestůj!                                                                                                                                                          přečtěte si článek 14/1 v uč., přeložte ho, naučte se ty růžové otázky                                                                                                                                                    vypracujte prac.seš. 14/2,3                                                                                                                                                                                                                      poslouchejte a zpívejte song: Happy Birthday www.youtube.com/watch?v=MmdBrYiftzI                                                                                                                        procvičujte osobní zájmena: he is = he's, she is = she's www.skolasnadhledem.cz/game/5443

          ČJ - vyjmenovaná slova po L - prac.seš.30/6,7                                                                                                                                                                                                procvičujte - skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm

          

20.10. ČJ - vyjmenovaná slova po B - prac.seš.str.29, skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniB1.htm procvičujte

          M - 2.strana pracovního listu

19.10. Milí Čmeláčci, tento týden budu pro Vás připravovat každý den nové úkoly, které budete plnit. Nebude to nic těžkého, všechno hravě zvládnete. Pokud byste si přesto nevěděli s něčím rady, budu celý den na telefonu. Úkoly mi můžete vyfotit a poslat přes WhatsApp nebo na adresu: magda.salkova@seznam.cz, popřípadě odevzdat po prázdninách ve škole. Tak jdeme na to!

AJ - opakování There is, there are - www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo pusťte si několikrát, nová slovíčka z Unit 6 - kdo bude mít problém s výslovností, zavolá mi, prac.seš. 14/1

Čj - slova souznačná a protikladná - opak., prac.seš.str.17

M - malý početník str.13 - dva sloupečky - ten druhý sloupek pomocí rozkladu, jak jsme se to učili

A čtěte!!!

14.10. Milí Čmeláčci,

           připomínám, co máte stihnout do pátku - 1 stranu prac.listu M, prac list vyjmenovaných slov po B,L, AJ - Unit 5 - dokončit a naučit se, dodělat DÚ z ČJ - prac.seš.18

         Vlastivěda - uč. Práce s mapou str.6,7, prac.list 6, do sešitu zakreslit směr. růžici (str.6) a síť poledníků a rovnoběžek (str.7)

Vše odevzdáte 2.11. ve škole.

13.10. Dopravní hřiště - sraz v 7.30 ve škole (odjezd v 7.40 od školy), návrat na oběd,  s sebou: svačinu, pití, helmu, teplé oblečení, roušku, tužku

           ČJ - prac.seš.str.18

8.10. M - Početník (malý) 14/1.sloupek

7.10. ČJ - prac.seš.13/3,4,5

6.10. AJ - slovíčka Unit 5

5.10. ČJ - prac.list

1.10. AJ - prac.seš.11/6, ČJ - dodělat prac.list

30.9. M - početníček str.5

29.9. ČJ - prac.seš. 11/4a,b, AJ - slovíčka str.10,11

 

24.9.M - malý početník str.1 - porovnávání,

        AJ - prac.seš.8/2

22.9. AJ -  prac.seš.str.9

 

 
.

Co budete potřebovat:

Výtvarná výchova - tempery, obyč. vodovky, kelímek plast. na vodu, štětce ploché i kulaté, lepidlo, hadřík, košili nebo tričko na převlečení ( nepovinně suché pastely, voskovky, pastelky atd. ). Věci si uložte nejlépe do kufříku!

Pravítka - dlouhé 30 cm a pravoúhlý trojúhelník s ryskou.

Obyčejné a hlavně jednoduché kružítko.

Tužky č. 1,2,3, dvě pera

Průsvitka A5.

Obaly na knížky a na sešity všemožných rozměrů.

Kdo chce - spec. sešitek na slovíčka z angličtiny, hezký úkolníček.

Své věci si podepište nesmyvatelným fixem, ať si je poznáte :

Věci na TV - do tělocvičny i na ven.

1 krabice papírových kapesníčků

 

ČTENÍ

Přečtené knížky si budeme zapisovat do čtenářského deníku.

- název, autor, ilustrátor, vlastními slovy o knize,  obrázek.