Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice
Doubravice 61
Turnov
51101

739 088 089
603 974 262

koutsky@zshrubaskala.cz

Domácí úkoly:
11.5.
M
3.r. PS 22/6 dokončit
5.r. Taktik 9/1 dokončit
 
10.5.
ČJ
3.r. myšák s.39 a maučit řadu vyjm.slov po P (+AJ)
5.r. PS 46/5
 
4.5.
M
3.r. PS 21/2
5.r. PS 26/2 (středa 5.5. bez IT - 5.vyuč.h.)
 
3.5. ČJ
3.r. Uč. 73/ 5 - 3 řádky do sešitu
(učit se slovíčka My body)
5.r. PS 45/2 a)
(Učit se jižní Čechy)
DISTANČNÍ VÝUKA : leden - 9. 4.  2021
Online výuka (platné od středy 6.1.) : (platný odkaz k přihlášení bude vždy na domluvených emailových adresách k dispozici po 9h v aktuální den)
Pondělí - od 10h 5.r. google meet ČJ,M, ind.konzultace
Úterý - od 10h 3.r. google meet ČJ, M, ind. konzultace
Středa - od 10h 5.r. google meet ČJ,M, ind. konzultace
Čtvrtek - od 10h 3.r. google meet AJ, ind. konzultace
Pátek - individuální konzultace, videochat WhatsApp, od 10h 5.r. google meet AJ
___________________________________________________________

13. týden (6. -9. 4)

ČJ 3.r.

Procvičování vyjmenovaných slov po L, seznámení s vyjmen. slovy po M.
1) -
2)
 • Myšák str.26 cv.5 a str.28 cv. 1 a) (str.28 kontrola)
 • PS str.36 cv.3
 • Online: Přehled vyjmenovaných slov po M (učebnice, kartičky /z tisku/, kartičky i/y)
 • Myšák str.29 cv.1 (po online výuce)
3)
 • Zajíc str.23
 • Učebnice str. 53 cv.5 - 3 řádky do šs (kontrola)
 • Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po M:
4)
 • Zajíc str.24
 • Učebnice str.54 cv.7 - 3 řádky do šs (po slovo kostel, kontrola)
 • Zopakuj si význam vyjmenovaných slov po M:
 • PS str.37 cv.1
Písanka do str.30 a čtěte!
5)
 • Pracovní listy z tisku-seznámení s vyjmenovanými slovy po M (použij také kartičky z  online výuky, kontrola ve škole)

M 3.r.

Procvičování písemného sčítání a odčítání. Nově písemné odčítání s přechodem přes desítku.
1) -
2)
 • Početníček str.17 cv.3
 • Početníček str.18 cv.2 (pozor...jedná se o odčítání!)
 • Online: Písemné odčítání s přechodem (učebnice, sešit medvídkový)
3)
 • Taktik str.14 - 1. a 2. sloupeček
 • Početníček str.18 cv.4 (zkouška sčítáním, kontrola)
 • Učebnice str. 48 cv.10 a 49 cv.18 do šs (využij písemné výpočty, kontrola)
 • Zopakuj si postup písemného odčítání:
4)
 • Taktik str. 15 - 1. a 2. sloupeček
 • PS str.15 cv.4
 • Početníček str.19 cv.2 (kontrola)
5) Geometrie:
 • PS str.20 cv.1,2,3 (kontrola)
 • PS str.16 cv.12

AJ 3.r.

 • Zopakuj si slovíčka z lekce 17, ukazuj na své hlavě a vyslovuj správně.
 • Zopakuj si je také ve výukovém videu:
 • Online výuka: pokračování lekce 17 - My head.
 • Úkoly budou zadány po online výuce.
_______________________________________________

ČJ 5.r.

Procvičování shody, nově shoda s několikanásobným podmětem.
1) -
2)
 • Hmyzáci str.23 - 2.sloupec
 • Pravopisníček str. 41 cv.2
 • Učebnice str.52 cv.18 - 6 vět do šs (kontrola)
3)
 • Online: shoda s několikanásobným podmětem (učebnice, PS)
 • PS str.70 cv. 2 a) /zakroužkujte si podměty r. muž. živ. a řiďte se informacemi ve cv.1/ (kontrola)
4)
 • Učebnice str.56 cv.27 do šs (kontrola)
 • Hmyzáci str.24 - 1.cv. nahoře
 • Procvič si:
5)
 • PS str.70 cv.3 (kontrola)
 • Pravopisníček str.38 cv.2 a str.37 cv.1 (kontrola)

M 5.r.

1) -
2)
 • PS str.12 cv.7,9 a str.14 cv.1
3)
 • Minutovky str.22 cv.43
 • PS str.12 cv.2
 • Online: průměrná rychlost
4)
 • PS str.12 cv.5 a str.16 cv.1
 • Učebnice str.69 cv.9 do šs
5)
 • PS str.16 cv.2
 • Učebnice str.68 cv.3,4 do šs

AJ 5.r.

 • Zkus vyhledat (slovník, překladač...) odpovědi na otázky/před výukou/:
What's your mum's job?
What's your dad's job?
 • Online: Unit 18 - Jobs, zájmena.
 • Úkoly budou zadány po online výuce.
 • Zapiš si do šs/po výuce/:
for, with (pro,s):
me (mě, se mnou)                                 us (nás, s námi)
you (tebe, s tebou)                                you (vás, s vámi)
him/her/it (něho,ni,to/s ním, s ní, s tím)  them (ně, s nimi)
______________________________________________________________

12. týden ( 29. - 31. 3.)

VL 4.,5.r.

Toto téma je zadáno na dva týdny, tedy do 9. 4.!
 
Téma: Západní Čechy
 • Přečtěte si základní informace o oblasti západních Čech v učebnici na str. 28 - 32 (v nové učebnici se bude číslování stránek mírně lišit).
 • Vyhledejte si oblast ZČ v příruční mapě nebo v příloze PL.
 • Zapište si do sešitu:
Západní Čechy
při hranici s Německem
lázně s léčivými prameny, kaolin - keramické závody
Povrch tvoří hory:
S Krušné hory (Klínovec)
JV Český les (Čerchov)
Doupovské hory na Karlovarsku
Vodstvo:
Ohře - pramení v Německu, vlévá se do Labe
Teplá - Karlovarsko
Mže - pramení v Německu, v Plzni se stéká s dalšími řekami ZČ
Radbuza, Úhlava, Úslava, Mže - od jejich soutoku v Plzni se řeka z těchto přítoků nazývá Berounka
Berounka - vlévá se do Vltavy
Podnebí:
Chladnější a vlhčí
Města:
Plzeň - nejvýznamnější město ZČ, strojírenský průmysl (lokomotivy), potravinářský průmysl (pivo), poblíž keramický průmysl
Klatovy - starobylé katakomby, karafiáty
Domažlice - centrum Chodska (kulturní lidové tradice, dříve strážci hranic)
Cheb
Aš - nejzápadnější město
Lázeňská města:
Karlovy Vary - Vřídlo (pramen s teplotou přes 70 stupňů), filmový festival
Mariánské Lázně
Františkovy Lázně
Jáchymov - dříve těžba stříbra
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-mnoho hradů a zámků (vodní hrad Švihov, hrad Loket,...)
-lázně
-památky Chodska, chodské lidové slavnosti
-SOOS - přírodní rezervace
 
 • Prohlédni si v učebnici, jak vypadal tolar ražený z jáchymovského stříbra (str.32) a jak vypadají chodské kroje (str.60)
 • Vypracuj si PL 5/A str. 9
 • Projdi se krajinou západních Čech:
 • Navštiv Karlovy Vary:
__________________________________________________________

3.r. ČJ

Lýko, lyže, pelyněk, plyš.
1)
 • Myšák str.25 cv.10 - oprav a přepiš do šs správně (kontrola šs)
 • PL (poslán k vytisknutí)
2)
 • Online výuka - dokončení vyjmenovaných slov po L
 • Myšák str.26 cv. 1 - 4 (kontrola)
 • Zajíc str.22
3)
 • PS str. 36 cv. 1, 2 dole (kontrola)
 • Myšák str. 27 cv.6, 7 (kontrola)
 • Procvičuj:
 
Nezapomeňte na písanku ( do 9.3. do str.30) a čtěte si!!!
K vytisknutí najdete v e-mailové poště předlohy pro velikonoční tvoření. Obrázky k výrobkům budou zaslány na WhatsApp. Užijte si Velikonoce!

 

M 3.r.

Písemné odčítání bez přechodu přes desítku.
1)
 • Početníček str.17 cv.4
 • PS str.15 cv.3
2)
 • Taktik str. 13 - 3. a 4. sloupeček
 • Online- písemné odčítání
 • Procvič si novou látku:
3)
 • Početníček str.18 cv.1 /zkouška sčítáním!/ (kontrola)
 • Učebnice str.47 cv.3 do šs /postupuj podle vzoru, využij písemný výpočet/
 • Taktik str.15 - 1.sloupec (kontrola)
 

AJ 3.r.

 • Nakresli si do sešitu obrázek klučičí nebo holčičí hlavy a popiš (head, hair, mouth, face, nose, ear, eye).
 • Ukazuj na sobě části hlavy a opakuj si slovíčka.
 • Vypracuj si v pracovním sešitě na str. 36 cv. 1, 2 z lekce 17.
 • Procvič si s písničkou:
 • Procvič si slovíčka:
 • V e-mailové poště máte dáreček - velikonoční pracovní listy v angličtině :-)
______________________________________________________

ČJ 5.r.

Procvičování pravopisu shodu přísudku s podmětem.
1)
 • Pravopisníček str.38 cv.1
 • PS str.69 cv.4
 • Online: společná práce s učebnicí
2)
 • Pravopisníček str. 39 cv.1, 2
 • Učebnice str.49 cv.8 do šs
 • PL (poslán k vytisknutí)
3)
 • Hmyzáci str.23 - 1.sloupec
 • Učebnice str. 43 cv.16 do šs
 • Procvičuj:
 

M 5.r.

Opakování
1)
 • PS str.8 cv.4
 • PS str.10 cv.4, 5 (kontrola)
 • Online: společná práce v PS
2)
 • PL -33- cv.3
 • Minutovky str.17 cv.34
 • Učebnice str. 66 cv. 44, 49 do šs (kontrola)
3)
 • Geo: PS str. 4 cv.7 (kontrola)
 • PS str. 84 cv.6 (kontrola)
 • PS str. 82 cv.5 (kontrola)
 

AJ 5.r.

Před online výukou:
 • Rozhýbej se s písničkou:
 • Online: Opakování 17.lekce a úvod do 18.lekce - My jobs
 • Procvič si slovíčka  /po online výuce/:
 • Zapiš si nová slovíčka /názvy povolání/ do Vocabulary
 
 

______________VESELÉ VELIKONOCE______________

11.týden ( 22.-26.3.)

VL 4.,5.r.

Téma: Severní Čechy
 • Přečtěte si informace o oblasti severních Čech v učebnici na str.23 - 27.
 • Podívejte se na příruční mapu nebo mapku v příloze, kde se tato oblast nachází.
 • Zapište si informace do sešitu:
Severní Čechy
průmyslová oblast
v některých částech se znečištěným ovzduším (poškozené lesy)
Povrch:
Jizerské hory (Smrk)
Lužické hory (Luž)
Krušné hory (Klínovec)
České středohoří (Milešovka)
Vodstvo:
povodí Labe- Ohře, Bílina, Ploučnice
malá část povodí Odry - Nisa
vodní nádrž Nechranice (Ohře)
Máchovo jezero (oblast Doksy)
 
Těžba hnědého uhlí - Mostecko
Nejsušší oblast republiky - Žatecko (chmelařská oblast)
Města:
Liberec- Ještěd
Jablonec n. Nisou - bižuterie
Litoměřice - vinice, sady
Ústí n. Labem - průmyslové město
Děčín - přístav na Labi
Teplice - lázně
Most - těžba uhlí
Žatec - chmel
Louny - potravinářský průmysl
Terezín - pevnost a koncentrační tábor z 2.sv. války
Rekreace:
Doksy - Máchovo jezero
Děčínsko, Hřensko - Pravčická brána
České Švýcarsko - národní park
Labské pískovce - CHKO
Jizerské, Lužické a Krušné hory
 • Vypracujte si pracovní list 4/A str.7 (pracujte s mapou)
 • Prohlédněte si:
_________________________________________________
 
Úkoly od pí. uč. Šálkové:
 
Přírodověda
Téma: Podmínky života na Zemi
- přečtětě si v učebnici str. 48,49, 50 a část str. 51 - rozmanitost podmínek života, čtyři roční období, pouště
- projděte prezentaci a vypište živočichy žijící na poušti
- přečtěte si, jak mohou na poušti přežít


Prvouka
Téma: Horniny a nerosty
- prostudujte si učebnici na str. 47 a 48
- vypracujte v prac. sešitě str. 40
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_1.htm - procvičujte, odpovídejte na otázky
____________________________________________________________________________

ČJ 3.r.

Lýtko, lysý, vzlykat.
1)
 • Myšák str. 23 cv.4. str.17 cv.1 e,f (kontrola)
 • Učebnice str. 50 cv.5 - 5 vět do šs (kontrola)
2)
 • Online - lýtko, lysý, vzlykat
 • Zápis do šs:
vzlykat, rozvzlykat se, zalykat se
lysý=holý: lysinka, Lysá hora, kachna lyska
lis (lisovat)- lis na ovoce
líska - dřevěná bedýnka nebo keř s lískovými oříšky
 • Myšák str.24 cv.1,2
3)
 • Myšák str.24 cv.4 (str.24 kontrola)
 • PS str.36 cv.1 - 4 nahoře (kontrola)
4)
 • Myšák str. 25 cv.6 - 9 (kontrola)
5)
 • Myšák str. 27 cv.9
 • Procvič si:
 
Napište si další stránku z písanky a čtěte si!
 

M 3.r.

Písemné sčítání do 100 s přechodem přes desítku.
1)
 • Taktik str.12- 3.sloupec (bílý)
 • Učebnice str.43 cv.13 - 2 sloupečky do šs (kontrola)
2)
 • Online: písemné sčítání
 • Početníček str.16 cv. 3 a str. 17 cv.1
 • Zopakuj si po online hodině:
3)
 • Početníček str. 16 cv.4 (str.16 kontrola)
 • Učebnice str.43 cv. 9 do šs /stručný zápis a písemný výpočet/ (kontrola)
4)
 • Taktik str.12 - 4. sloupec (šedý) (kontrola)
 • PS str. 15 cv.1
 • Procvič si:
5)
 • PS str.15 cv.6 (kontrola)
 • Početníček str. 17 cv.2 (str.17 kontrola)

 

AJ 3.r.

 • Nakresli si kluka a holku a oblékni je podle instrukcí:
The boy is wearing:brown shoes(boty), blue jeans, grey T-shirt, black cap.
The girl is wearing: white shoes, red skirt, yellow shirt.
 • Online výuka: Dokončení 16.lekce
 • Další úkoly budou zadány po online výuce.
 • Pusťe si:
 

 

ČJ 5.r.

Shoda s rodem ženským a středním.
1)
 • PS str.32 cv.12 c,d (kontrola)
 • Online- shoda s r. žen. a stř.
2)
 • Učebnice str. 48 cv.6 - 7 vět do šs (kontrola)
 • Pravopisníček str. 35 cv.1, 2
3)
 • Hmyzáci str. 22 - 1.sloupec
 • Pravopisníček str.36 cv.1, 2
4)
 • Hmyzáci str.22 - 2. sloupec
 • pravopisníček str. 35 cv.3 (kontrola str.35,36)
 • PS str. 9 cv.10 (kontrola)
5)
 • Učebnice str.50 cv.10 - 3 řádky do šs (kontrola)
 • Trénuj:
 

M 5.r.

Opakování a souřadnice bodů.
1)
 • PS str. 8 cv. 4 (kontrola)
 • PL -33- cv.3 (kontrola)
2)
 • PS str.10 cv.3  (kontrola) /Tonda a David také 10/9 /
 • Učebnice str.63 cv. 24
3)
 • PL -30- cv. 2 (kontrola)
 • PS str.6 cv. 8 (kontrola)
 • PS str.10 cv.2 (str.10 kontrola)
 • Online výuka - souřadnice bodů (PS 1.díl)
4)
 • PL -33- cv. 2
 • PS 1. díl str.70 cv.2 (kontrola)
5)
 • PL geometrie /zaslán k vytisknutí/- celá stránka
 • Procvič si:
 

AJ 5.r.

 • Zapište si do šs dnešní datum, tak, jak  byste ho napsali ve škole na tabuli např. 22nd June.
 • Zopakujte si názvy měsíců v roce v těchto testících:
 • Online výuka: pokračování 17.lekce
 • Úkoly budou zadány po výuce.
 • Info po online výuce:

1984 = 19 + 84 → nineteen eighty-four
1492 = 14 + 92 → fourteen ninety-two
1066 = 10 + 66 → ten sixty-six

1901 = 19 + 01 → nineteen oh one
1205 = 12 + 05 → twelve oh five

Pro letopočty nad 2000 není tento způsob čtení tak častý, ale také se používá.

2019 = 20 + 19 → twenty nineteen
2185 = 21 + 85 → twenty-one eighty-five

 

 
 
_________________________________________________________

10. týden (15. - 19.3.)

VL 4., 5.r.

Téma: Východní Čechy
 • Přečtěte si informace o oblasti východních Čech v učebnici na str. 18 a 21 (v nové učebnici se mohou čísla stran lišit). Protože se vaše bydliště nachází velmi blízko pomyslné hranice, kde začínají východní Čechy, nebudou pro vás mnohé informace zcela nové. Ve staré učebnici je do tohoto kraje zařazen i Turnov, který je ale již nějakou dobu součástí severních Čech.
 • Podívejte se na příruční mapu nebo mapku v příloze, kde tato oblast leží. Vyhledej si největší města a významné řeky východních Čech.
 • Zápis do sešitu:
Východní Čechy
-rozkládají se od úrodné polabské nížiny až po nejvyšší hory
Krkonoše (Sněžka)
Orlické hory (Velká Deštná)
Řeky:
Labe s přítoky: zleva-Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka
                   zprava - Cidlina
Města:
Hradec Králové - strojírenský průmysl, klavíry Petrof
Pardubice - perník, koňské dostihy, chemický průmysl
Dvůr Králové n.L. - ZOO
Náchod
Jičín
Trutnov
Česká Třebová
Litomyšl
Rekreace a cestovní ruch:
-pískovcová skalní města
-hrady a zámky
-horská střediska (Špindlerův Mlýn, Harrachov, Pec p.Sněžkou, Jánské Lázně)
-historické město Litomyšl
-Babiččino údolí a další
 • Vypracuj si PL str. 5, 3/A
 • Prohlédni si:
_______________________________________________________________________
 
Úkoly od pí. uč. Šálkové:
Prvouka:
Téma: Neživá příroda - lidské výtvory
- pročtěte si učebnici na str.46
- naučte se vysvětlit, co jsou přírodniny, podle čeho je dělíme na živé a neživé
- snažte se pochopit: přírodnina - surovina - výrobek
- vypracujte str.39 v pracovním sešitě
___________________________________________________________________________________________
 

ČJ 3.r.

L - polykat, plynout, pýtvat
1)
 • Myšák str.21 cv. 6,8,10 (kontrola)
 • Zajíc str. 21- dokončit stránku
 
2)
 • Online výuka - učebnice, kartičky y/i
 • Učebnice str.49 cv.5 - 3 řádky do šs (kontrola)
 • PS str. 35 cv. 1 - 4
3)
 • PS str.35 cv. 6 (kontrola str.35)
 • Myšák str.22  cv. 1,2,3,4
4)
 • Myšák str.22 cv.5 (kontrola str.22)
 • Učebnice str. 49 cv.6 do šs - tvořte slova příbuzná (kontrola)
 • Procvič si:
5)
 • Myšák str.23 cv. 1,2,3 - nejdříve si nahlas přečti slova ve žlutém rámečku
 • PL -21- (poslán k vytisknutí)
 
Napište si další stránku z písanky a čtěte si!
 

M 3.r.

Sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání bez přechodu přes desítku
1)
 • Početníček str. 14 cv.2
 • Taktik str.11 - 4. sloupec
 • PS str.17 cv.2
2)
 • Učebnice str.40 cv.29 do šs (kontrola)
 • Online výuka - učebnice, šs
 • Početníček str.16 cv.1 (nemusíte dělat zkoušky záměnou sčítanců)
3)
 • Taktik str. 12 - 1. sloupec (bílý)
 • Učebnice str. 42 cv.3 do šs - postupuj podle návodu v učebnici, zápis opiš, doplň potřebné údaje, vypočítej (kontrola)
 • PS str.17 cv.6 (16/9 dobrovolně)
4)
 • Taktik str. 12 - 2. sloupec (šedý) (kontrola obou sloupečků)
 • Početníček str.16 cv.2 (str.16 kontrola)
 • PS str. 18 cv.11 (kontrola)
5)
Geometrie:
 • PS str.18 cv.14,15
 • Procvičuj:
 

AJ 3.r.

1) Nakresli si obrázek:
The green and yellow bricks are on the desk. The brown teddy bear is on the chair. The black cat is in the grey box.
2) Online výuka: dokončení lekce 15 a slovíčka z lekce 16 (můžete si připravit hromádku oblečení  uč.34/1)
Úkoly budou zadány po online výuce.
3) Zopakuj si slovíčka z nové lekce (dozvíš se i nějaká další):
_________________________________________________________________
 

ČJ 5.r.

SHODA přísudku s podmětem - rod mužský
1)
 • Učebnice str. 47 cv.4 do šs (po slovo víkend) (kontrola)
 • PS str.69 cv.2 (po online výuce)
 • Zapiš si do šs:
Podmět rodu mužského živ. -  (Ti) Špačci přiletěli.
Podmět rodu mužského neživotného - (Ty) Kombajny sklízely.
Podmět rodu ženského - (Ty) Maminky vařily. Pozor - také Děti si hrály.
Podmět rodu středního - (Ta) Kuřata zobala.
2)
 • Hmyzáci str. 21 - 1.sloupeček
 • Pravopisníček str.34 cv.1
 • PS str.69 cv.3 a,b (podtrhej si podmět a rozlišuj životnost) (str.69 kontrola)
3)
 • Hmyzáci str.21 - 2. sloupeček
 • Učebnice str. 75 cv.5 do šs (kontrola)
4)
 • Pravopisníček str.34 cv. 2 (str. 34 kontrola)
 • Učebnice str. 28 cv. 9 - 6 vět do šs (kontrola)
5)
 • Trénuj pravopis:
 

M 5.r.

Písemné dělení dvojciferným dělitelem (+ krátký zápis), kružnice
1)
 • PL -33- (poslán k vytisknutí) - cv.1 (kontrola)
 • Učebnice str.64 cv.31 do šs - opakování počítání se zlomky (kontrola)
2)
 • Taktik str. 19 cv.1 - 3 příklady z 1. sloupce (kontrola)
 • Učebnice str.64. cv.27 do šs (kontrola)
3)
 • Učebnice str. 63 cv. 22 (použij písemné výpočty) do šs
 • Procvič si krátký zápis:
 • PL -30- cv.1 - zkus vypočítat s krátkým zápisem (po online výuce) (kontrola)
4)
 • Učebnice str.63 cv.19 (2.-4. příklad) do šs - zkus krátký zápis
 • PS str.10 cv.1 a,b,c! (kontrola)
5)
 • Geometrie PS 1.díl - str. 60 cv.1,2 (kontrola)

 

AJ .5.r.

 • Zkus si přeložit tyto věty:
Jsem dobrý(á) v lyžování.
Na polici není žádná hračka.
Tato mikina je příliš krátká.
Přeložené věty si připrav na online výuku.
 •  Online: Úvod do 17.lekce - měsíce v roce a čtení a zápis datumů
Úkoly budou zadány po online výuce
 • Procvič si:
___________________________________________________________________________
 
 

9. týden (8.-12.3.)

VL 4.,5.r.

Téma: Střední Čechy
 • Přečtěte si informace o oblasti středních Čech v učebnici na str. 12-15 ( v nové učebnici mohou být čísla stránek trochu odlišná).
 • Podívejte se na mapu ČR v příloze ( např. č.24 - kraje ČR) nebo na svou příruční mapu, kde tato oblast leží. Vyhledej si také města a řeky z této oblasti (příloha č. 17,18).
 • Zapiš si do sešitu:
STŘEDNÍ ČECHY
- rovinatá krajina v blízkosti Prahy, rozvinutý průmysl a hospodářství
Polabská nížina - úrodná půda, teplejší podnebí, pěstování zeleniny a ovoce, pšenice, ječmene, kukuřice a cukrové řepy
Vodstvo:
soutok Labe a Vltavy (Mělník)
Sázava a Berounka (přítoky Vltavy)
Želivka (nádrž - zdroj pitné vody)
Jizera (vlévá se do Labe)
Města:
Praha
Mělník - soutok Labe a Vltavy, vinná réva
Poděbrady- lázně
Kutná Hora- historické město(dříve těžba stříbra)
Kolín- křižovatka železničních tratí
Kladno-těžba uhlí
Beroun-těžba vápence
Přírodní a historické zajímavosti:
CHKO Český kras u Berouna - vápencové Koněpruské jeskyně
CHKO Křivoklátsko
brdská pahorkatina
rekreace v Posázaví
hora Říp
památník Lidice (2.sv.válka)
historické jádro Kutné Hory (Chrám sv. Barbory)
 
 • Vypracuj si v pracovní list 2/B str.4 (pracuj s učebnicí a mapou nebo přílohami)
 • Projdi se po CHKO Český kras:
 • Navštiv Kutnou Horu:
 • Vyzkoušej se:
______________________________________________________________
Úkoly od pí. uč. Šálkové:
8.3. 
Přírodověda
Téma: Živočichové a rostliny v České republice
- samostatná práce (projekt) na 2 týdny (do 21.3.)
- vyhledejte 12 živočichů a 12 rostlin, nacházejících se ve volné přírodě České republiky
- u živočichů - zapište jméno rodové i druhové ( např. liška obecná)
                       - kde žijí (les, rybník, ...)
                       - čím se živí
                       - obrázek (namalovat, vystřihnout z časopisu, ...)
                       - může být zajímavost
- u rostlin - jméno rodové (např. kopretina)
               - výskyt
               - obrázek (květ, list, ...)
Kde čerpat: učebnice, encyklopedie, časopis, internet, ...)
Použijte volné listy formátu A4 (velikost velkého sešitu), maximálně 4 obrázky na list
 
Prvouka
Téma: Minulost, současnost, budoucnost
- prostudujte si učebnici na str.44 a 45
- vypracujte v prac.seš. str.38
- procvičujte si určování času: Kolik je hodin?


 

ČJ 3.r.

Vyjmenovaná slova po L
1) Opakování:
 • Myšák str.17 cv. 1 c),d) (kontrola)
 • PS str.34 cv.7 - napiš větu správně
 • Učebnice str.42 cv.1 - 6 vět do šs (kontrola)
2)
 • Učebnice str. 42 cv.3 - zapiš slova s příponou -ička do šs
 • Online výuka - vyjmenovaná slova po L
 • Myšák str. 19 cv.1
3)
 • Nauč se řadu vyjmenovaných slov po L zpaměti
 • Zkus napsat vyjmenovaná slova zpaměti do šs, zkontroluj si je potom v učebnici.
 • PS zajíc /opakování B/ str.21 - 1. sloupeček
 • Trénuj:
4)
 • Myšák  str. 20 - celé (kontrola)
5)
 • PS str. 35 cv.1 - 5 (kontrola)
 • Procvičuj SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE: 
 
Nezapomeň na další stránku písanky a hlasité čtení!!!
 

M 3.r.

Odčítání zpaměti s přechodem přes desítku.
1)
 • Učebnice str.39 cv.24 do šs (opiš celý příklad, nadepiš si výsledek závorky, vypočítej) (kontrola)
 • PS str.18 cv.13,10
2)
 • Online výuka (učebnice, šs)
 • Učebnice str. 40 cv.31 do šs (kontrola)
3)
 • Taktik str.10 - 4.sloupec
 • PS str.17 cv.8
 • Učebnice str. 40 cv. 28 - 3. a 4. řádek do šs (kontrola)
4)
 • Taktik str. 11 - 3.sloupec (kontrola)
 • Početníček str. 15 cv.3 (kontrola)
 • Procvičuj:
 
5)
 • PS str. 18 cv. 9 /nezapomeň, že x : mají přednost/ (kontrola)
 • PS str.16 cv.11 (geometrie, kontrola)
 

AJ 3.r.

Zopakuj si slovní zásobu ze 14.lekce. Slovíčka si zapiš do slovníčku.
Online výuka: Unit 15 - Where is the ball? (připravte si učebnici, pracovní sešit a jednu oblíbenou hračku)
Procvič si po výuce:
___________________________________________________________________

 

ČJ 5.r.

Podmět nevyjádřený, druhy přísudku.
Online výuka samostatné ČJ bude v pondělí v 10h!
1)
 • Učebnice str. 41 cv.13 - 5 vět do ŠS (kontrola)
 • Zápis po online výuce:
Přísudek slovesný (určitý slovesný tvar) - Pes štěká.
Přísudek jmenný se sponou - sloveso BÝT a podstatné nebo přídavné jméno - Náš pes je nemocný.
Holý přísudek : zpívá
Rozvitý přísudek: hezky zpívá
Několikanásobný přísudek: hraje a zpívá
 
2)
 • PS str.68 cv.1 a,b ( do závorky zapiš nevyjádřený podmět)
 • PS str.68 cv.2 (podtrhej podmět a přísudek a nevyjádřený podmět nadepiš do závorky)
3)
 • Učebnice str.43 cv.19 - 6 vět do šs (kontrola)
 • PS str. 67 cv. 1 a,b (nápovědu ke cvičení najdeš v učebnici str.42 - modrý  rámeček)
4)
 • PS str.67 cv.2 (3 slovesné tvary)
 • PS str.68 cv.3 (podtrhněte věty, v kterých není přímo uveden podmět - je nevyjádřený /můžete ho uvést nad přísudkem do závorky/)
(kontrola str.67 a 68 PS)
5)
 • Procvičuj si:
 

M 5.r.

Písemné dělení dvojciferným dělitelem.
Online výuka samostatné M bude ve středu v 10h!
1)
 • Učebnice str.60 cv.1 do šs + zkouška
 • PL str.28 cv.3 (návod k řešení - jdi na to odzadu...jako při zkoušce)
2)
 • PL str.28 cv. 5 (PL ke kontrole)
 • Učebnice str.59 cv.6 do šs (piš celý zápis, ne jen zaokrouhlené číslo) (kontrola)
 • PS str.6 cv.3
3)
 • Online výuka - písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Zopakuj si postup dělení s dlouhým zápisem:
Vzorový příklad si zkus po zhlédnutí návodného videa spočítat sám i se zkouškou.
Pokud ti to stále nepůjde, pusť si návod znovu.
4)
 • PS str.8 cv.1,2 (kontrola)
 • Minutovky str.17 cv. 33 - 1. řádek (kontrola)
 • Počítej podle návodu (jen 1. způsob s dlouhým zápisem):
5)
Geometrie
 • Minutovky str. 14 cv.28 a str.16 cv.32 (kontrola)

 

AJ 5.r.

Online výuka samostatné AJ bude výjimečně v pátek v 10h!
 
 • Zopakuj si slovní zásobu z 1. části 16. lekce. Přečti si znovu text 34/2.
Online výuka: dokončení 16 lekce.
Zápis do šs:
Zápor bývá v anglické větě pouze jednou:
There is no book on the desk.- Na lavici není žádná kniha.
 • Zazpívej si (video je pro mrňousky, ale melodie a text se podobá našemu textu v učebnici):
______________________________________________________________________________

8.týden (1.- 5.3.)

VL 4.,5.r.

Téma: Praha v současnosti
 • Přečtěte si v učebnici informace o současnosti našeho hlavního města (ve starší učebnici str.7 - 9)
 • Zapiš si do sešitu:
Praha je střediskem průmyslu, obchodu, dopravy, kultury a vzdělanosti.
Sídlo prezidenta, vlády a Parlamentu ČR.
Zastupitelství (vyslanectví) cizích států.
Křižovatka mezinárodní železniční, silniční a letecké dopravy (letiště V.Havla v Ruzyni)
 
 • Pracuj s přílohami v pracovních listech:
List 1/B str.2 - vypracuj téměř celou stránku (úkoly 1d a 2 a-c) - pracuj s přílohami v prac.listech (příloha 1 - 5), všechno potřebné z nich vyčteš.
 • Zopakujte si:
 

____________________________________________________________________

Úkoly od pí.uč. Šálkové:

Př - Téma: Savci
přečtěte si v učebnici str.45,46 - ježek, prase divoké, rys ostrovid ,liška obecná
- projděte prezentaci a vypište důležité informace (opravdu jen ty základní) skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm
 
Prv - Téma: Povolání
- pročtěte si učebnici na str. 42
- popovídejte si s rodiči o otázce č.1
- vypracujte str.36 v pracovním sešitě
______________________________________________________________

ČJ 3.r.

Vyjmenovaná slova po B - pokračování.
1)
 • PS myšák str.15 cv.6,7
 • Učebnice str.40 cv.5 - 3. a 4. řádek do šs (po slovo tužka) (kontrola)
2)
 • Online výuka - učebnice str.41
 • PS myšák str.16 cv.2,3,4 (kontrola)
 • Opiš si do sešitu vlastní jména obcí a osob, kde se také píše Y po B:
Bystřice, Bylany, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk, Zbyšek
3)
 • PS zajíc str.19 - 2. a 3. sloupeček
 • PS str.34 cv.1,2,3
4)
 • PS zajíc str.20 - 1. a 2. sloupeček
 • PS str.34 cv.4,5
 • PS myšák str.17 cv. 1 a)
5)
 • PS str.34 cv.6 (celá str. 34 ke kontrole)
 • PS myšák str.17 cv.1 b) (cv. a,b ke kontrole)
 • PS zajíc str. 20 - 3. sloupeček
 • Procvičuj:
Písanka str.25. Čtěte!!!

M 3.r.

 Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Opakování násobilky.
PL v e-mailu k vytisknutí.
1)
 • Početníček str.14 cv.1
 • PL mušle
2)
 • Online výuka - učebnice, pracovní sešit
 • PL č.10 - sloupeček 37
 • Početníček str.14 cv.4 (str.14 ke kontrole)
3)
 • Početníček str.15 cv.1
 • PL č.10 - sloupeček 38
 • Učebnice str.39 cv.22 - 3 sloupce do ŠS (kontrola)
 • Zopakujte si postup odčítání dvojciferných čísel:
4)
 • Početníček str.15 cv.2 (str.15 ke kontrole)
 • PL č.10 - sloupeček 39
 • PS str. 17 cv.3 (kontrola)
5)
 • Geometrie PS str.12 cv.11 (kontrola)
 • PL č.10 - sloupeček 40 (sloupečky ke kontrole)

AJ 3.r.

 • Zopakujte si názvy hraček ze str.30 v učebnici.
 • Online : Lekce 14 - 2.část (připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a malý míček)
 • Úkoly budou zadány po online výuce.
 
 

ČJ 5.r.

1)
 • Online čj - základní větné členy.
 • Zápis do šs:
Slovesný způsob: - oznamovací - učíme se
                            - rozkazovací - učme se
                            -podmiňovací - bychom se učili
Čas určujeme jenom u oznamovacího způsobu!
Základní větné členy: PODMĚT + PŘÍSUDEK
PODMĚT: nejčastěji podstatné jméno v 1.p. (kdo,co)
PŘÍSUDEK: určitý slovesný tvar
Např.: Pes zaštěkal. (kdo, co zaštěkal - pes, co dělal pes - zaštěkal)
Holý podmět: pes
Holý přísudek: zaštěkal
Rozvitý podmět: cizí pes
Rozvitý přísudek: hlasitě zaštěkal
Několikanásobný podmět: pes i naše fenka
Několikanásobný přísudek: zaštěkali a vrčeli
Nevyjádřený podmět: Celou noc štěkal. (Kdo,co štěkal - on, pes)
 • Učebnice str.34 cv.32 b) - opiš 3 souvětí do šs, podtrhni slovesné tvary a nadepiš slovesný způsob.(kontrola)
2)
 • PL medúzy
 • PS str. 66 cv.1 a),b)
 • Trénuj:
3)
 • PS str.66 cv.2
 • Učebnice str. 39 cv.8 do šs (kontrola)
4)
 • PS str.66 cv.3 (celá str. 66 ke kontrole)
 • PS str.68 cv.1,2 (dole)
5)
 • PS str.65 - Opakování č. 7 (vypracovat samostatně a po dokončení poslat ihned ke kontrole!)
 

M 5.r.

1)
 • Online M - složený tvar zlomku, dělení se zbytkem zpaměti.
 • PS str.6 cv.1,2
2)
 • Učebnice str.59 cv.1 - žluté do šs /celé příklady, prosím/
 • Učebnice str.59 cv. 2 - do šs (pokuste se o stručný zápis úlohy a odpověď) (oboje ke kontrole)
 • Taktik str. 27 cv.2
3)
 • PS str. 59 cv.4
 • PL zlomky str.13 cv.7
 • PL zlomky str.15 cv.10,11 (cv. z PL ke kontrole)
4)
 • Učebnice str. 59 cv.3,4 - do šs (kontrola)
 • Taktik str.24 cv.5
 • Trénuj pamětné dělení se zbytkem:
5)
 • PL(Matýskova matematika) str.28 cv. 1,2 /k vytisknutí/ (kontrola)
 • Geo učebnice str. 23 cv.3 - rýsuj do sešitu na geo podle návodu v učebnici (kontrola)
 
 

AJ 5.r.

Přeskočíme rovnou na 16. lekci ( vynechané lekce probereme až někdy ve škole- jsou obtížnější)
Úkoly po online výuce:
 • Zapiš si do šs 6 druhů zimních sportů (pomůže učebnice, překladač nebo slovník).
 • WB str.34 cv.1,2 a str.30 cv.2
________________________________________________________________________________________

7. týden ( 22. - 26.2)

VL 4.,5.r.

Téma: PRAHA
 • Přečtěte si stručné informace o historii Prahy a o nejvýznamnějších pražských památkách - str. 4,5,6 v učebnici : Putování po ČR. (v novém vydání učebnice se mohou čísla stran mírně lišit)
 • Zapište si:
Praha
-hlavní město ČR
-rozkládá se ve středu Čech po obou březích řeky Vltavy
Nejstarší části:
-Hradčany ...Pražský hrad, katedrála sv.Víta
-Malá Strana...Chrám sv. Mikuláše
-Staré Město...Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám
-Nové Město...Václavské náměstí se sochou sv. Václava, Národní muzeum
-Josefov...synagogy, židovský hřbitov
Další důležité památky-Karlův most, Vyšehrad, Prašná brána, Národní divadlo a mnoho dalších.
Od r.1992 je historické jádro Prahy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Sídlo Karlovy univerzity.
O největší rozkvět Prahy se zasloužil Karel IV.
 
 • Vypracujte si:
PL str.1 (list 1/A) - cv.1 a) (pracuj s učebnicí)
 
_________________________________________________________________________________
 
Úkoly od pí. uč Šálkové:

Př - Téma: Ptáci

skolakov.eu/prvouka-3-trida/ptaci

- projděte prezentaci, zapište důležité informace do sešitu 

- poslouchejte hlasy ptáků

 

Prv - Téma: Správná výživa

- pročtěte si uč. str. 40

- vypracujte v prac. seš. str. 34

Opakování: prac.seš.str.35 - Já to hravě zvládnu

_______________________________________________________________________

ČJ 3.r.

Vyjmenovaná slova po B
1)
 • Zopakuj si celou řadu vyjmenovaných slov po B
 • PS myšák - dokonči str.13 (nápovědu najdeš v seznamu slov ve žlutém sloupečku)
 • PS zajíc str.18 - 1. a 2. sloupeček (kontrola vzadu)
2)
 • Online výuka - obyčej, bystrý bylina
 • PS myšák str.14 cv. 2,3,4
3)
 • PS str.33 cv. 1 - 5 (kontrola)
 • PS zajíc str.18 - 3. sloupeček
4)
 • PS myšák str. 14 cv.5 (kontrola str.14)
 • Učebnice str. 40 cv.5 - 2 řádky do šs (kontrola)
 • PS zajíc str.19 - 1. sloupeček
5)
 • Pracovní list (rukavice a šály) - barevná čeština (k vytisknutí)
 • Procvičuj si:
 
Písanka str.25 a čtěte si!

 M 3.r.

Opakování násobilky a + - do 100 zpaměti
1)
 • Moje počítání str.32 cv. 1
 • Učebnice str.34 cv.4 - 3 sloupce do šs (kontrola)
2)
 • Online výuka (učebnice a PS):

Zápis do šs:

sčítanec + sčítanec = součet (výsledkem sčítání se součet)
menšenec - menšitel = rozdíl (výsledkem odčítání je rozdíl)
U sčítanců můžeme změnit pořadí:
2 + 3 = 5
3 + 2 = 5
 • PS str. 17 cv. 1,3,4 (kontrola)
3)
 • Učebnice str. 35 cv.9 - 3 sloupce do šs
 • Taktik str.10 - 1. a 2. sloupeček
 • Procvičuj si:
 
4)
 • Taktik - str.10 - 3. sloupec (kontrola všech tří sloupečků)
 • Taktik - str.11 - 2.sloupeček
 • Početníček str. 14 cv.3
5)
 • Početníček str.14 cv.4 (kontrola str.14)
 • Geometrie: PS str. 8 cv. 10 a str. 11 cv.4

AJ 3.r.

 • Vyzkoušej se:
Dokážeš přeložit tyto jednoduché věty?
Vzor: Tento míč je velký. - This ball is big .
Tato kniha je malá.
Toto pravítko je krátké.
Tato tužka je dlouhá.
Zkus překlady napsat do sešitu a zkontroluj si je na str.27 ve cv.5 v učebnici.
Online výuka : 1.část 14.lekce (připravte si hračky podle str. 30)
Další úkoly budou zadány po výuce.
_______________________________________________________

ČJ 5.r.

Opakování a způsob podmiňovací
 
1)
 • ŠS - upravte věty tak, aby byla slovesa v 1.os. č. mn. způsobu rozkazovacího (MY):
Jděte si zahrát tu novou hru.
Poslechneme si hezkou písničku.
Přejeďte na druhou stranu. (kontrola)
 • Online výuka - způsob podmiňovací
 • ŠS-opiš si (po výuce):
Podmiňovací způsob přítomný - koupil by sis
Podmiňovací způsob minulý - byl by sis býval koupil
KOUPIT SI
Já bych si koupil    My bychom si koupili
Ty by sis koupil      Vy byste si koupili
On by si koupil      Oni by si koupili
 • Zkus napsat všechny tvary podmiňovacího způsobu od slovesa DÍVAT SE.
(ŠS ke kontrole)
2)
 • Dolaď své vědomosti:
 • PS str.64 cv.2
 • Učebnice str. 33 cv.29 - 7 vět do šs (po slovo házenou)
3)
 • PS str.64 cv.4 - podtrhej chyby a 4 věty napiš správně do šs (kontrola tohoto cv. i cv. z předchozího dne ve šs)
4)
 • PS str.64 cv.3 - do ŠS zapiš všechna slovesa ve tvaru 1.osoby čísla množného způsobu podmiňovacího (MY) (kontrola)
 • Procvič si:
 
5)
 • Pracovní list fíky (k vytisknutí)
 

M 5.r.

Procvičování dělení přirozených čísel, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
1)
 • Učebnice str.59 cv.8 do ŠS
 • Učebnice str.58 cv.12 - 6 příkladů do šs (piš celé příklady, kontrola šs)
 • Online výuka - zlomky
2)
 • Taktik str.26 cv.1
 • PL zlomky str.15 cv. 7,5 (kontrola)
 • PS II.díl str. 4 cv.6
3)
 • Taktik str.27 cv.1
 • PS str.4 cv.1,2,3 (David a Tonda i cv.5)
4)
 • Taktik str.26 cv.2 (str.26 ke kontrole)
 • Učebnice str.58 cv.18 - 3 příklady do ŠS
 • Učebnice str.58 cv.19 - 3 příklady do ŠS (kontrola obou cvičení)
5)
 • Geo PS I.díl str.30 cv.1,2 (kontrola)

AJ 5.r.

 • Zopakuj si učivo: učebnice str.28 cv.1,2
 • Online: Lekce 13 II.část
 • Zapiš si do šs:
I´d like an aplle. (jedno, jakékoliv)
He´d like some oranges. (několik, jakékoliv)
I would like = I´d like (chtěl bych)
 • Po online výuce si zazpívej:
 
______________________________________________________________________________________________
 

6. týden (15.-19.2)

VL 4.,5.r.

Vyzvedněte si, prosím, ve škole novou učebnici a pracovní listy na VL (začneme z nich pracovat příští týden).
 
Téma: Životní prostředí ČR
 • Přečtěte si informace o našem životním prostředí v učebnici na str. 35 - 37 (v nové uč.)
 • Vypište si do sešitu názvy našich čtyř národních parků.
 • Zapište název CHKO, která je nejblíže vašemu bydlišti.
 • Ukaž si a pojmenuj na mapce v příloze č.11 (prac.listy) všechny naše národní parky a chráněné krajinné oblasti.
 • Zcela dobrovolný úkol - Spisovatelé vytvoří referát o CHKO Český ráj NEBO Ajťáci mohou vytvořit prezentaci či referát ve Wordu NEBO Výtvarníci se mohou pokusit o všeobjímající obrázek NEBO co vás napadne :-)
 • Podívej se:
 • Procvič si:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Úkoly od pí. uč. Šálkové:
Přírodověda:  Plazi
 - učebnice 44 - prostudovat a vypsat základní informace: Užovka obojková, zmije obecná  
Vyhledejte a zapište do sešitu 3 zástupce jedovatých hadů a 3 zástupce škrtičů
 
Prvouka: Žiju zdravě
- učebnice str. 38 - pročíst 
- poprosit rodiče o pomoc se cvičením 38/1a)
- nakreslit obrázek - cvičení VV
 
- učebnice str.39 - přečíst
- prac. seš. str.33 - vypracovat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČJ 3.r.

Vyjmenovaná slova po B
1)
 • Učebnice str.40 cv.4 - tvoř slova příbuzná (do šs)
 • PL - ptáčci - k vytisknutí v e-mailové poště nebo k vyzvednutí ve škole
 
2)
Po online výuce:
 • PS myšák str.11 cv.5,8 a str.13 cv.2
 
3)
 • PS str.33 cv. 1 - 4 (u cv. 4 přepiš větu správně, kontrola)
 • Učebnice str.42 cv.4 do šs
4)
 • PS myšák str.12 cv.1 - 4 (kontrola)
                str.13 cv.3
5)
 • Učebnice str.43 cv.1 do šs (kontrola)
 • procvič si první tři skupiny slov:
 

M 3.r.

Násobilka a + - do 100
1)
 • Moje počítání str.31 cv.3,4
 • PS velryba str.15 cv.5 - růžová tabulka
 • Taktik str.9 - 3.sloupeček
2)
 • Taktik str.9 - 4. sloupeček (sloupeček 3.,4. ke kontrole)
Po online výuce:
 • PS velryba str.14 cv. 8,12 (kontrola)
3)
 • Taktik str.11 - 1.sloupeček
 • PS velryba str.15 cv.5 - zelená tabulka )obě tabulky ke kontrole)
4)
 • Početníček str. 13 cv.3
 • PL - oslík - k vytisknutí v e-mailové poště nebo k vyzvednutí ve škole
 
5) Měření, rýsování a porovnávání úseček
 • Geometrie na pracovním listě - k vytisknutí nebo k vyzvednutí ve škole.(kontrola)
Vzorová vypracovaná cvičení pro lepší pochopení:

 

3.r. AJ

Online výuka:
 • Opakování Unit 12 - big, small.
 • 2. část lekce 12 - short, long.
 • Úkoly k dopracování budou zadány po výuce
Písnička po online výuce:
 

5.r. ČJ

Opakování pravopisu podst.jmen, mluvnické kategorie sloves, slovesný způsob rozkazovací.
1)
 • Hmyzáci str.39 - 1. část - nad obrázkem
 • Učebnice str.39 cv.9 - 3 větné celky (po slovo modralo) do šs (kontrola)
 • Pusť si po online výuce video o rozkazovacím způsobu:
 
2)
 • PS str.63 cv.2 a)
           str.63 cv. 3 (obě cv. ke kontrole)
 • Procvič si mluvnické kategorie sloves:
3)
 • Učebnice str.32 cv. 23 do šs ! v rozkazovacím způsobu! (kontrola)
 • PS str.63 cv.4
4)
 • PL - sloni - k vytisknutí v e-mailové poště
 • Hmyzáci str.39 - pod obrázkem
 

5.r. M

Zlomky, dělení přirozených čísel (PS II.díl)
               
1)
 • PL Zlomky str.15 cv.9
                      str.17 cv.2
 • Učebnice str.53 cv.32 do šs (kontrola)
2)
 • PS II.díl str.2 cv.8,9
 • Učebnice str.55 cv.54 do šs (kontrola)
3)
 • PS II.díl str.2 cv. 3,4
 • Taktik str.25. cv. 1,3
 • PL str.13 cv.8 a,b,c (kontrola)
4)
 • PS II.díl str.2 cv.6 (kontrola str.6)
 • Taktik str.25 cv.2 (str.25 ke kontrole)
 • PL str.13 cv.9
5)
Geometrie:
Vypracuj do sešitu na geo.
 • Narýsuj pomocí kolmic čtverec a obdélník libovolné velikosti. Popiš je a vyznač barevně úhlopříčky (viz. obr str. 22 v uč.)  Zapiš si vlastnosti úhlopříček ze str. 23 v učebnici ( žlutý a růžový rámeček). (kontrola)
 • Vysvětlená cvičení o úhlopříčkách:
 

5.r. AJ

 • Doplňte si slovíčka do Vocabulary!
 • Zopakuj si fráze na str.27 ve cv. 3,4
Online výuka:
 • 1. část 13. lekce I´d like it.
 • Úkoly budou zadány po online výuce.
Video cvičení po výuce:
Zapiš si do sešitu:
What do you ussualy have for lunch?
What does he ussualy have for dinner?
I´d like - chtěl bych
Procvič si:
_________________________________________________________________
 

5. týden ( 8.-12.2.)

VL 4.,5. r.

1. Krajská města ČR

 • Zopakuj si kraje ČR:
 
 • Vypracuj str. 21 (11/A) v pracovních listech. Použij příruční mapu nebo barevnou skládanku krajů, které jste si vlepovali do sešitu z přílohy č.3.
 
 • Procvič si:
 
2. Počasí a podnebí ČR
 • Přečti si informace o počasí a podnebí v ČR na str. 29 (v nové uč.).
 • Zápis do ŠS:
Počasí: okamžitý stav ovzduší. (pozn. - nezapisovat si- počasí tedy znamená, jak je zrovna teď nebo jak bude...teplota, vítr, přeháňky....)
Podnebí: dlouhodobý stav počasí na určitém místě. ( tedy jak u nás, v mírném klimatickém pásu, bývá obvykle v létě, v zimě...)
ČR leží v mírném podnebném pásu. Podnebí je zde mírné, počasí proměnlivé.
 • Dobrovolný úkol:
Zkus zpracovat zprávy o počasí ve vybraném dnu a zapiš údaje do prac.listu str.23 (12/A)
 
Úkoly od pí. uč. Šálkové:
 
Prv - Téma: U lékaře
 
          pozorně si pročtěte uč. str. 37
          vypracujte v prac. seš. str. 32
          procvičujte a opakujte - https://rysava.websnadno.cz/…htm
                                                        https://rysava.websnadno.cz/…htm

3.r. ČJ

Napište do šs několik jednoduchých vět o tom, jak jste strávili jarní prázdniny ( kdo bude chtít, přikreslí i obrázek :-)
 
Vyjmenovaná slova po B
 
1) bytost, starobylý, živobytí
 • Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po B
 • PS myšák str. 9 cv. 3,4,5 (kontrola)
2) online hodina + dopracování úkolů
 • online hodina - budeme pracovat v myšákovi
 • PS myšák str.8 cv. 2,4
3) bydlet, obyvatel, byt
 • PS str.32 cv.1,2,3
 • PS myšák str.10 cv.1,2
4) procvičování
 • PS myšák str.10 cv.3,4 (kontrola str.10)
 • PS str. 32 cv.5
5) opakování
 • PS str. 32 cv.6 + opiš celou větu správně
 • PS myšák str. 11 cv.6
 • Učebnice str. 39 cv.6 - poslední 4 věty do ŠS (kontrola)
 • Chytáky bít/být
 
Nezapomeňte si napsat další stránku z písanky a pošlete mi ji tentokrát ke kontrole. Čtěte si !!!
 

3.r. M

Opakování násobilky a procvičování sčítání a odčítání do 100
1)
 • Moje počítání str. 28 cv. 8,3,4
 • PS velryba str.13 cv.1
 • Procvič si:
2)
 • Online výuka (PS, Taktik)
 • Moje počítání str.29 cv. 2
 • Početníček str. 13 cv.1
3)
 • Moje počítání str.30 cv.1,3
 • PS velryba str. 13 cv. 2,3,4,5 (kontrola str.13)
4)
 • Početníček str.13 cv.2 (str.13 kontrola)
 • Moje počítání str.31 cv. 1,2
 • PS velryba str.6 cv.12 (geo)
 • Procvič si:
 

3.r. AJ

 • Před online výukou si znovu přečti texty na str. 25 cv. 3 a zopakuj si slovíčka.
 • Opakování 11. lekce.
 • Nové: 1. část 12. lekce
 • Úkoly budou zadány při online výuce.
 • Písnička k nové lekci:
 
________________________________________________________________________________________________
 

5.r. ČJ

Slovesa, slovesný způsob a opakování pravopisu podstatných jmen
1)
 • Hmyzáci str.37-celé
 • PS str.61 cv.1 - podtrhej slovesa (kontrola)
 • PS str.61 cv.4
 
2)
Důležité /prohlédni si, než začneš pracovat/:
 • PS str.62 cv.1 !!!přítomný čas!!! (kontrola)
 • Učebnice str.30 cv. 17 do šs ( jen jedno sloveso LYŽOVAT) (kontrola)
 • Hmyzáci str.38 - 1.část nad obrázky
3)
 • PS str. 62 cv.2
 • Hmyzáci str.38 - 2. část pod obrázky
4)
 • PS str.62 cv.4 !!!minulý čas!!! (kontrola)
 • PS str.61 cv.2 + osoba, číslo, čas (kontrola)
5)
 • PS str.61 cv.3
 • Krátké vypravování do šs - Jak jsem strávil/a jarní prázdniny. (kontrola :-)
Přehled mluvnice:
č.j.            č.mn.
1.os.JÁ    MY
2.os.TY    VY
3.os.ON    ONI
 
ČAS minulý, přítomný, budoucí (četl jsem, čtu, budu číst/přečtu si/)
ZPŮSOB oznamovací, rozkazovací, podmiňovací (čtu si, čti si, četl bych si)
 

5.r. M

Pokud to nebude vypadat na návrat do školy v následujícím týdnu, bude potřeba si vyzvednout ve škole nový PS a dva prac.listy na zlomky. Jsou nachystány v naší třídě na skříňce za dveřmi. Může Vám je vydat p. ředitel nebo odpoledne paní vychovatelka. (David si je vyzvedne u mě doma :-)
Pokud nebudete mít možnost si materiály vyzvednout, mohu Vám je po domluvě naskenovat (PS). Pracovní listy, které budou potřeba již tento týden, pošlu pro jistotu  naskenované do e-mailové pošty /kontakty na online výuku/, PS bude potřeba až příští týden.
 
1) Opakování
 • Římské číslice:
 • Taktik str.13 cv.2 - 2.část
 • Taktik str.16 cv.2
 • Taktik str.15 - dokončit příklady v 1.sloupci (3.,4.)
 • Učebnice str.49 cv.9 - 2.tabulka do šs (kontrola)
2) Zlomky a složené výrazy
 • Zopakuj si:
 • PL zlomky str.15 cv.6
 • Učebnice str. 52 cv.23 do ŠS
3)Zlomky a jednotky
 • Učebnice str. 52 cv.29 do šs (kontrola)
 • PL zlomky str.15 cv.8 (str.15 kontrola)
 • Taktik str.15 - 2. sloupec 3.,4. příklad
4)
 • PL zlomky str.17 cv.1
 • Taktik str. 24 cv.4 (kontrola)
5) geometrie - obvody
 • Taktik str.32 cv.1
 

5.r. AJ

 • Zopakuj si slovíčka z lekce 10,12 a a fráze 23/3.
Online:
 • Opakování lekce 10 a 12.
 • Dokončení 12.lekce
 • Úkoly k dopracování budou zadány až po online výuce.
 • Písničky k 12.lekci:
____________________________________________________________________________________________
 
 
 • 4.týden

25.-28.1. (29.1. - pololetní prázdniny)
1. únorový týden - jarní prázdniny (nebude probíhat výuka)
Výpis z vysvědčení bude předán žákům 3. a 5. ročníku až po návratu k prezenční výuce. Informace rodičům budou oznámeny dne 28.1. distanční formou.

VL 4.,5.r.

Téma: Města ČR
 • Přečti si informace o původu českých měst na str. 24,25 (v nové uč.)
Stručný zápis do šs:
Vznik měst od 11.století ve vhodných lokalitách.
Města královská - založena panovníkem (Praha, Hradec Králové...)
Města poddanská - založena šlechtici (Turnov...)
hradby, řemeslníci, obchodníci, městská práva (výsady)
-horní města /těžba/ (Kutná Hora...)
Největší rozvoj měst v 19.stol. - 1. továrny, bourání hradeb a rozšiřování měst, slučování s okolními vesnicemi...
Zástupci města = městské zastupitelstvo + starosta (primátor)
 • Přečti si základní informace o našich nejvýznamnějších městech a vypiš si tato města do sešitu. Přidej několik stručných poznámek o těchto městech.
 • Vypracuj si cvičení v pracovních listech na str.19 (hledání měst pod jednotlivými čísly) - pracuj s přílohou č. 6 a slepou mapou na str. 27 (v nové uč.)
 • Procvič si:
 
Úkoly od pí.uč. Šálkové:
Přírodověda:
- přečtěte v uč. str.43 - Kapr obecný, Štika obecná
- napište do seš., jakým způsobem se živí kapr, jakým štika
- vysvětlete pojmy: všežravec, dravec
- vyhledejte a zapište aspoň 5 druhů ryb
- odpovězte: Proč neřadíme žraloky do skupiny ryb? (uč.42)
                     Proč neřadíme velryby do skupiny ryb? (vyhledejte)
Prvouka:
Téma: Smysly
- přečtěte si v učebnici str.36, jaké smysly rozeznáváme, jaká smyslová ústrojí využíváme
- odpovězte na otázky 36/1,2,3,4
- vypracujte úkoly v prac. seš. 31/1,2
- co je optický klam - pozorně si prohlédněte obrázky
- udělejte si doma jednoduchý pokus - prac. seš. 31/3


 


 

ČJ 3.r.

Procvičování tvarů sloves BÝT X BÍT
1)
 • PS str.31 cv.9
 • Myšák str.9 cv. 1,2
2)
 • PS str.31 cv. 8, 11a) + otázky
 • Myšák str.6 cv. 3,4
3)
 • Myšák str.6 cv.5
                str. 7 cv. 6 ( znovu si přečti přehled v -Rozlišujte-, při práci si slova ověřuj v tabulce) (kontrola)
 • Učebnice str. 39 cv.6 - 6 vět do ŠS (kontrola)
4)
 • Myšák str.7 cv.7 ( y/i v balonku doplň vždy, až slovo v něm použiješ ve větě, "využitý" balonek pak vybarvi) (kontrola)
                str. 7 cv.8
 • Procvičuj:
 

M 3.r.

Procvičování násobilky, sčítání a odčítání
1)
 • Moje počítání str.26 cv.2,3
 • Početník str.8 - 3.,4. sloupec
 • PS krtek str.30 cv.5
2)
 • PS velryba str.11 cv.5
 • Početníček str.12 cv.3,4,5
+ dodělávky z online výuky
3)
 • PS velryba str.11 cv.6 a str.12 cv.8
 • Početníček str. 11 cv.5
4)
 • PS krtek str.30 cv.3,4
 • PS velryba str.12 cv.9,10
                      str.6 cv.13 (geometrie)
 • Trénuj násobilku:
 

AJ 3.r.

Pokračování 11.lekce Who is this? Přečti si znovu text str.24 cv.1. Můžeš si také zapsat slovíčka ze str. 24 do slovníčku.
Úkoly budou zadány po online výuce.
 
_______________________________________________________________________________

ČJ 5.r.

Souhrnné procvičování - pravopis podstatných jmen

1)

 • Učebnice str.69 cv.4b) do ŠS (stačí slovní spojení)
 • PS  str.42 cv.2 (kontrola)

+ online hodina

2)

 • PS str.42 cv.4 a) (kontrola)
 • Hmyzáci str.30 - 2.,3. sloupeček
 • PS str.42 cv.1 - opravte chyby v nevybarvených tužkách

3)

 • Učebnice str. 166 cv. č. 9 - 6 vět do šs ( v přísudcích piš měkké i -postavili...) (kontrola)
 • Hmyzáci str.31 - 2.,3. sloupeček

4)

 • PS str.42 cv.4 b) (kontrola)
 • Hmyzáci str. 35 celé
 • Procvičuj:

M 5.r.

Souhrnné opakování a úvod do zlomků (opakování ze 4.r.)
1)
 • Početník Taktik str.13 cv.2 (1. část), str.16 cv.1 (kontrola)
 • PS str. 44 cv.9,11 (Tonda, David také 50/8) (kontrola)
+ úvod do zlomků na online hodině
2)
 • PS str.76 cv.5
 • Početník Taktik str.24 cv.1,2,3 (kontrola)
3)
 • Učebnice str.48 cv.4 a str.49 cv.8 (Tonda, David také 49/10) do ŠS (kontrola)
 • PS za čarou - str. 73 cv. 1,3,4 a str.71 cv.4
4)
 • Učebnice str.49 cv.9 (přečti si i "vysvětli a doplň") - 1. tabulka do ŠS (kontrola)
 • PS str. 76 cv.1,3
 • Procvičuj zlomky:
 

AJ 5.r.

- opakování 2. části lekce 10. Před online hodinou si znovu přečti vazby v uč. 23/3 a otázky 23/4.

Úvod do 12.lekce (Unit 11 si necháme až do školy)- What´s the matter?. Úkoly budou zadány po online výuce.

Zápis do šs:

Opiš věty a přelož je.

You must go to the dentist.

You must stop playing on the computer.

They must stop eating the sweets.

She must use a hanky.

He must stop playing football.

Zapiš si a nauč se:

What? - Co?

Who? - Kdo?

Where?- Kde? Kam?

When? - Kdy?

Which? - Který (z nich)?

How? - Jak?

 

___________________________________________________________________________________________________

3. týden

VL 4.,5.r.

Vodstvo ČR II.část
1) Z našeho území odvádí veškerou vodu tři velké řeky: Labe, Morava a Odra. Povodí Labe patří do úmoří Severního moře, povodí Odry do úmoří Baltského moře a povodí Moravy do úmoří Černého moře. Prohlédněte si barevnou mapku povodí na str. 23 v učebnici nebo také v příloze č.5 v PL. Vypracuj s pomocí mapky cv. 3 v PL na str 14 (list 7/B) a cv. 8 na str.15 v PL (list 8/A)
2) Přečti si v uč. na str. 22 (nová uč.), jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem a proč se na některých řekách budují přehradní nádrže. Uvedené rybníky, jezera a přehrady zkus vyhledat na mapě. Udělej si stručný a přehledný zápis do šs. Vypracuj cv. 5, 6,(7) na str.14 v pracovních listech.
Podívejte se výklad u mapy:
 
 
Úkoly od pí.uč. Šálkové:
Přírodověda:
Bezobratlí
 - prostudujte uč.str.42
 - odpovězte do sešitu na otázky 46/1,2,3
 - zjistěte informace o včele medonosné, vypracujte o ní referát (na 1 stránku i s obrázky)
Prvouka:
Lidské tělo
-prostudujte téma v učebnici str.34,35
- naučte se pojmenovat části lidského těla
-vypracujte PS str.29,30
--------------------------------------------------------------------------------------------

VV 3.r. (může se přidat i 5.r.) - speciální výtvarný úkol: nakresli nebo namaluj svou oblíbenou výtvarnou technikou ptáčka (i více ptáčků ) na krmítku. Pošlete mi obrázek přes WhatsApp a já vám za to pošlu foto mého nejoblíbenějšího ptáčka, který létá na naše krmítko :-)

 

3.r. ČJ

Téma: Tvary slovesa BÝT, být x bít
1)
 • Myšák str.5 - Rozlišujte (přečti si), cv.7
 • PS str.29 cv.10
          str.30 cv. 2,5
2)
 • PS str.30 cv. 3,4
 • Myšák str. 5 cv.8 + Rozlišujte (přečti si)
3)
 • PS str. 30 - sloupec za čarou
 • PS str.30 cv.6 (napiš 3 věty s vybranými slovy ze sloupečku) (str.30 - kontrola)
 • Myšák str.6 cv.2
4)
Učebnice str. 39 cv.5 do šs (-BYT-) (kontrola)
 • PS str. 31 cv. 7 + pamatujte (pročti si)
 • PS str. 75 ( v některých ps na jiné straně - Opakování s vílou č.8) cv.6,7
 • Procvičování BÝT x BÍT:
Nezapomínejte na hlasité čtení a vypracujte si opět jednu stránku v písance!

3.r. M

Téma: Procvičování násobilky
1)
 • Početníček (růžový) str.10 cv.5 a str.11 cv. 4
 • PS velryba str. 11 cv.2,3 (kontrola)
 • Početník str.7 - 2.sloupec
 
2)
 • PS krtek - dokončení úloh z online výuky
                + str.29 cv.5,6
3)
 • PS krtek str.30 cv.1
 • Početníček str.11 cv. 1,2 (kontrola)
 • Moje počítání str. 24 cv.1
 
4)
 • PS krtek str.30 cv.2 (kontrola)
 • Početník str.8 - 1.sloupec
 • Moje počítání str. 26 cv.1, str.27 cv.1
 
5)
 • PS krtek str.30 cv.3
 • Početník str.8  - 2.sloupec
 • Početníček str. 12 cv.1,2 (kontrola)
 • Procvičuj:
 

3.r. AJ

 • Zopakuj si otázku What time is it? Zkus si ji napsat a zkontroluj podle učebnice. Koukni se na hodiny a zkus si podle nich na otázku odpovědět celou větou (jen celé hodiny...která je nejblíže).
 • Online výuka - lekce 10  II.část a úvod do 11.lekce. Úkoly budou zadány po online výuce.
 • PS str.23 cv.4 a str.24 cv.1 (slovíčka )
 • Doplňte si do slovníčku lekci 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.r. ČJ

Téma: pravopis podst.jmen r.mužského + vzor předseda,soudce
1)
 • Opakování- uč. str. 67 cv.6 do šs /závodili-i/ (kontrola!)
+ online výuka
2)
Procvičíme měkké vzory MUŽ (e)-vidím muže...živ., STROJ(e)-vidím stroj...neživ.
 • Opiš si do šs větu: Nekupuj zajíce v pytl-.
-doplň pravopis
-vypiš si na řádky podst.jména r.mužského
-urči u nich pád, číslo, životnost a vzor.
 • PS str.41 cv.4 a,b
-vše ofoť a pošli ke kontrole!
3)
 • Hmyzáci str.29 celé
 • PS str.42 cv.1
4) Vzor předseda(u), soudce(e)
 • Učebnice str. 73 cv.3 a str.75 cv.3 - vypiš podstatná jména, která se skloňují podle vzorů předseda, soudce.
 • Hmyzáci str. 30,31 - 1.sloupec
 • Procvičuj:
 

5.r. M

Souhrnné opakování
1) procvičování
 • PS str.66 cv.1,2,3 (kontrola)
           str.68 cv.1
2) římské číslice a obvody
 • Početník str.29 - dokončit
                   str.30 cv.3
 • PS str.66 cv.4
3) písemné výpočty
 • PS str.68 cv.5
          str.66 cv.9,6 (kontrola)
4) pořadí výpočtů,slovní úloha
 • Minutovky str.2 cv.4 - 1.sloupec (sčítej přednostně vhodné sčítance)
                    str.5 cv.10 b) (kontrola obou cvičení)
 • Početník Taktik str.18 b) slovní úloha (kontrola)
 • Procvičuj počítání zpaměti:

 

5.r. AJ

- Zopakuj si psaní a výslovnost jednociferných i dvojciferných řadových číslovek. Číslovky 1.-5. zkus napsat a podle učebnice zkontroluj. Přečti si nahlas text v uč. str.22 cv.2.

- Online výuka - lekce 10 II.část, úkoly budou zadány po výuce.
Zápis do ŠS:
What's the name of your village? It's name is Doubravice (It is...)
What's your teacher's name? She is Iva.
What's your address? What's the name of your town, country....?
 
 • WB 23/6,7 (Poslat ke kontrole!)
 
________________________________________________________
 

 Leden 2021 - 2. týden (Čj, M, AJ, VL, PŘ, Prv)

Vlastivěda 4., 5.r.:
Téma: Vodstvo ČR - pracujte s přílohou č.5 v pracovních listech a pokud je to možné, tak také s příruční mapou (ta je kdykoliv připravena ve škole k vyzvednutí).
 • Zopakujte si pojmy POVODÍ, ROZVODÍ, ÚMOŘÍ A ČÁSTI ŘEKY (nová učebnice str.20 - 21). Vyzkoušejte se, jestli umíte tyto pojmy vysvětlit a popsat části řeky.
 • Přečti si v učebnici na str. 21 - 22 o našich nejdůležitějších řekách. Do sešitu si řeky vypiš a připiš k nim stručnou charakteristiku.
 • Vyhledej tyto řeky v příloze č. 5 v PL a na příruční mapě. Přečti si názvy významných pravých i levých přítoků těchto řek.
 • V PL vypracuj cv.4 na str.14.
 • Orientaci v našich řekách si vyzkoušej v této aplikaci ( když ti to na poprvé nepůjde, zkus to vícekrát za sebou a určitě si řeky zapamatuješ :-)
 
 
 
Úkoly od pí.uč. Šálkové:
Prvouka:
Téma: Měříme teplotu
Prostudovat v učebnici str.23 a vypracovat PS str.20.
Téma: Moje rodina
Pročíst uč. str.27. Zjistit si informace a vypracovat PS str.24
Přírodověda:
Téma: Prvoci a bezobratlí
Prostudovat v uč. na str.40,41.
Vypište do sešitu jednotlivé zástupce a přidejte základní informace.
 
 

3.r. ČJ

Téma tohoto týdne: Vyjmenovaná slova po B, tvary slovesa BÝT
Učivo je rozvrženo na 4 dny + online výuka.
1)
 • Opakování : PS Víla str. 74 cv.1 (Opakování s vílou č. 8 - v různých vydáních PS můžete mít toto cv. na jiné stránce)
 • Zopakujte si řadu vyjmenovaných slov po B.
 • PS myšák str.4 - přečti si a zapamatuj tvary slovesa BÝT v oranžovém rámečku.
 • PS myšák str. 4 cv. 2,3.
 
 
2)
 • PS víla str. 28 cv.1-5 (kontrola)
 • PS myšák str. 4 cv. 4,5 (kontrola str.4)
 
3)
 • PS víla str.74 cv. 3 (opakování s vílou č. 8)
 • PS víla str.29 cv. 6,7
 
4)
 • PS víla str.74 cv.4 (Opakování č.8)
 • PS víla str. 29 cv.8,9 (kontrola str. 29)
 • PS myšák str.5 cv.6
 

3.r. M

Téma týdne: dělení devíti, přímky rovnoběžné (online)

Úkoly jsou rozvrženy na 4 dny + geometrie a složitější cvičení společně online.

1)

 • PS krtek str.28 cv.2,3
 • Moje počítání str.22 cv. 1,4,5

2)

 • PS krtek str.29 cv.1,2
 • Moje počítání str.23 cv.1
 • Početník Taktik str.7- 4.sloupec

3)

 • PS krtek str.29 cv.7
 • Početníček (růžový) str.10 cv.3
 • PS velryba str.11 cv.1

4)

 • PS krtek str. 29 cv.8
 • Početníček str.10 cv.4
 • Moje počítání str. 23 cv. 2
 • Procvič si:

skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/draci-vejce/deleni9priklad1.htm

3.r. AJ: Unit 10 ve čtvrtek online.  Jednoduché úkoly budou zadány až po online výuce. Kdo má, připraví si na výuku papírové hodiny.

 • Zapiš do ŠS:
What time is it? (Kolik je hodin?)
It is twelve o´clock. (Je 12 hodin) / It is = It´s/
 • PS str.22 celá
______________________________________________________________________________________

 

5.r. ČJ

Téma týdne: Zaměříme se na vzor pán a připojíme také tvrdý vzor hrad.
Učivo je rozvrženo na 4 dny + pondělní online výuka.
1)
 • Napište do ŠS 4 krátké věty, v kterých použijete slova LVI/LVY a PÁVI/PÁVY ( 1. pád - kdo co: páni, 4.p. vidím koho, co: pány) (kontrola)
 •  Hmyzáci str. 28 - 1.sloupeček (kontrola vzadu v ps)
 
2)
 • Učebnice str. 67 cv. 3 a) do ŠS
 • PS str.41 cv.5 (kontrola)
 • Hmyzáci str. 28 - 2.sloupeček (kontrola vzadu v ps)
 
3)
 • Učebnice str.67 cv. 3 b) do ŠS (kontrola a,b)
 • Hmyzáci str.28 - 3. sloupeček (kontrola vzadu v ps)
 
4)
 • Učebnice str.69 cv.5 - vyhledej podstatná jména rodu mužského a v základním tvaru 1.p. čísla jednotného je rozděl pod jednotlivé vzory rodu mužského (pán, hrad, muž, stroj) do ŠS (kontrola)
 • Zkontroluj si, zda máš v pravopisníčku vypracovaná všechna cvičení na str. 20,21. Chybějící doplň.
 • Procvič si:
 
 

5.r. M

Témata: Opakování, přímá úměrnost, římské číslice, jednotky času a trocha geometrie (obvody).
1)
 • PS str.64 cv. 4,5,8 (u cv. 5 ti opět pomůže, když se budeš vracet odzadu a otáčet znaménka)
 • Učebnice str. 42 cv.54 - poslední dva příklady do ŠS (oboje ke kontrole)
 
2)
 • PS str. 64 cv. 2,3 (cv. 1 si uděláme v pondělí společně)
 • Učebnice str. 41 - zopakuj si + cv. 42,43 alespoň ústně.
 
3)
 • PS za čarou: 57/3, 61/1, 63/3, 67/1, 75/3
 • PS Taktik str. 29 cv. 2
 
4)
 • PS str.56 cv.5,6 a str.64 cv.6 (kdo nemá vypracováno)
 
5)
 • Geometrie:
 • PS str.42 cv.3,4
 • Taktik str.30 cv.1
 • Procvič si :

 

5.r. AJ: Unit 10 - 1.část - řadové číslovky. Jednoduché úkoly budou zadány až po středeční online výuce.

Info po online výuce:
 • Zapiš si do šs:
Ordinal numbers(řadové číslovky)
first 1st
second 2nd
third 3rd
fourth 4th
22. ledna: twenty - second ( čteme the twenty-second of January)
 • Procvič si výslovnost:
 • Letś listen the song:
 • Procvič si psaní:
 
 • WB 22/1,2,3 (kontrola!)
_______________________________________________________________________________________
 
 
 

 

Leden 2021 - 1. týden ( pouze ČJ, M , AJ)

3.r. ČJ

Online schůzka v úterý v 10h !
Zopakujeme si vyjmenovaná slova po Z a nakousneme řadu vyjmenovaných slov po B
Úkoly jsou rozvrženy na 3 dny.
1)
 • Učebnice str.115 cv.4 do ŠS - tvoř slova příbuzná s vyjmenovaným slovem NAZÝVAT (kořen -ZÝV-)
 • Zajíc str. 43 1. sloupec (kontrola vzadu)
 • Procvič si:
 
2)
 • Učebnice str. 115 cv. 5 - 5 vět do ŠS (kontrola)
 • Zajíc - dokonči stranu 43
 • Procvič si:
 
3)
 • Nauč se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B
 • Popros rodiče, aby ti okopírovali kartičky na str. 37 v učebnici. Rozstříhej si je, správně seřaď-čísla ti pomůžou a nahlas si řady příbuzných slov přečti. (Kdo nemá možnost kopírování, přečte si alespoň nahlas řady příbuzných slov podle čísel)
 • PS Myšák str. 3 cv. 1,2
 • Procvič si:
 
Doplňte si jednu stránku z písanky a čtěte!!!

3.r. M

Online schůzka v úterý v 10h!
Budeme opakovat především násobilku 9.
Úkoly jsou rozvrženy na 3 dny.
1)
 • Zopakuj si všechny násobky 9
 • PS Krtek str.26 cv. 1, 8 (kontrola)
 • Početníček (růžový) str.10 cv.2
 • Početník Taktik str. 6 - 4. sloupeček 
2)
 • PS Velryba str. 8 cv. 8,9,11 (kontrola)
 • PS Moje počítání str.22 cv.2
 • Procvič si násobilku 9 s dráčkem:
 
3)
 • Početníček (růžový) str.11 cv. 1,2
 • Početník Taktik - libovolný sloupeček ze str. 6 (vášniví počtáři mohou doplnit všechny zbývající sloupce na této straně :-)
 • Procvič si násobilku 9 v pexesu:
 
 

3.r. AJ

Online výuka AJ bude ve čtvrtek v 10h !
Veškeré učivo angličtiny probereme tento týden na online výuce. Vypracujeme společně i některá cvičení. Krátký úkol vám zadám až po této výuce.
Mezitím si můžete zkontrolovat, zda máte zapsaná slovíčka z vánoční lekce č.13
 
_______________________________________________________________________________________________________
 

5.r. ČJ

Online schůzka v úterý v 11h!
Trošku si zopakujeme pravopis podstatných jmen r. stř. a ženského a vrhneme se rovnou na vzory rodu mužského.
Úkoly jsou rozvrženy na 3 dny.
1)
 • Učebnice str. 78 cv. 2 - 8 vět do ŠS (kontrola)
 • Procvič si:
 
2)
 • Zopakuj si vzory r. mužského a rozlišuj životnost (viz. online výuka)
Pán, muž...vidím pána, muže...tvary se mění... jsou životné.
Hrad , stroj...vidím hrad, stroj...tvary se nemění...jsou neživotné.

PÁN (a) HRAD(u,a...lesa) MUŽ (e) STROJ(e)

 • Roztřiď do ŠS pod vzory rodu mužského následující slova:
vlk, ocet, příkop, orloj, zip, kov, olej, strýc, jestřáb, plaz, platýz, kos, vítěz, jetel, kouř, kůň. (kontrola)
 
 • Procvič si:
 
3)
 • PS str.41 cv, 2 a,b
 • PS str.41 cv.3
 • Procvič si:
 

5.r. M

Budeme opakovat a procvičovat římské číslice.
Úkoly jsou rozvrženy do 3 dnů.
1)
Zopakuj si:
 • PS str.74 cv. 5 (Tonda a David také cv. 6,7 a sloupec na str. 75)
 • PS str. 76 cv. 1 (nadepiš si výsledky příkladů), cv. 5
 
2)
 • Zopakuj si římské číslice a zásady zápisu na str. 47 v učebnici.
 • Početník Taktik str.29 cv.1
 • PS str.74 cv. 2
 • Učebnice str. 47 cv.9 b) do ŠS
 
3)
 • Trocha logiky - PS str.72 cv.6 (rada - když víme výsledek a cestu k němu, musíme se po cestě vracet, abychom došli na její začátek...tedy, co nejde popředu, půjde pozadu a obráceně)
 • Učebnice str.47 cv.9 c) do ŠS (kontrola b,c)
 • Procvič si:
 
 

AJ 5.r.

Online výuka AJ bude ve středu v 10h!
Veškeré učivo tohoto týdne probereme společně na online výuce.Krátký úkol vám zadám až po ní. Mezitím si zkontrolujte, zda máte zapsaná slovíčka z 9.lekce ve Vocabulary a osvěžte si je v paměti.
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________
 
 
 

ŠKOLA VOLÁ...

Co budete potřebovat:

Výtvarná výchova - tempery, obyčejné vodovky, kelímek plast. na vodu, štětce ploché i kulaté, lepidlo, hadřík, košili nebo tričko na převlečení ( nepovinně suché pastely, voskovky, anilinky, pastelky atd. ). Věci si uložte nejlépe do kufříku!

 

Pravítka - dlouhé 30 cm a pravoúhlý trojúhelník s ryskou.

5.r.

 •  2 tužky (jedna č.3 na rýsování..lze nahradit pentilkou)
 •  2 pera ( mohou být i gelová )
 • Obyčejné a hlavně jednoduché kružítko.
 • slovníček, čtenářský deník ( ze 4.r.)

3.r.

 • 2 tužky č.2
 • 2 pera
 • pastelky
 • jednoduché kružítko na 2.pololetí
 • čtenářský deník (z 2.r.)

 

Průsvitka A5.

Obaly na knížky a na sešity všemožných rozměrů

Úkolníček.

Své věci si podepište nesmyvatelným fixem, ať si je poznáte.

Věci na TV - do tělocvičny i na ven.

Papírové kapesníčky ( 1 krabička ).