Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice
Doubravice 61
Turnov
51101

739 088 089
603 974 262

koutsky@zshrubaskala.cz

Domácí úkoly:

Od října budou děti dostávat pravidelně malé domácí úkoly každý den kromě pátku. Úkol bude v pracovní učebnici nebo sešitě označen hvězdičkou nebo děti dostanou pracovní list.Prosím o každodenní procvičování čtenářských dovedností (slabikář). Kontrolujte, prosím, správné držení tužky. Děkuji
Procvičování:
NOVÉ:
 
bě,pě,vě
ď,ť,ň:
+ - do 20
čtenářské dovednosti
 
27.5.
Marodi: slabikář s. 105, matematika s.13
 
26.5. čtení ve slabikáři s. 104 a ve své knížce :-)
Sofča: Slabikář s. 104, matematika 12/1,2,6
 
25.5. dú písanka s. 27, slabikář s. 103
Sofča: slabikář s. 103, matematika 11/2,6
 
24.5. dú Moje počítání 7/2, čtení ve slabikáři s. 101,102
Sofinka: Slabikář 101,102, písanka s. 26, matematika 10/1,2, prvouka s.68
 
23. 5. dú matematika-dokončit 8/3, čtení ve slabikáři s. 100
 
19. 5. dú PL žabky, slabikář s. 97
Barunka: Slabikář s. 97, Moje počítání 3/1,2,3, písanka s. 24
 
18.5. dú prac. list - Já, Baryk.
Marodi: Slabikář s. 96, matematika 7/2, Moje počítání 2/ 1,3, písanka s. 23, prvouka hotovo celé JARO i str. 59,67 (opakování)
 
17.5. dú písanka s. 20, slabikář žebříčky s. 95
Barunka: písanka s. 20 a 22, slabikář s. 95, matematika 5/1,2 a Moje počítání 1/1,2
 
16.5. dú matematika 4/4, čtení ve slabikáři s. 94
Barunka: Slabikář s. 94, matematika celá s.3, 4/3 a zvířátka na úvodní stránce, písanka s. 21
 
pátek třináctého : slabikář s.93 dole
 
12.5. dú matematika 30/6, 31/6, čtení ve slabikáři s. 92
Marodi: slabikář s.92, matematika dokončit s. 30,31, písanka s. 19
 
11.5.  dú PL motýli, čtení ze slabikáře s. 91 (žebříčky)
 
10.5. dú písanka s.16, čtení žebříčků ve slabikáři s. 90
Honzík: slabikář s. 90, písanka s. 15, matematika 29/3, 5, 7 a 30/3,4, prvouka s. 57,58
 
 
9.5. dú slabikář s. 89 - hlasité čtení, úkol na konci textu. Dobrovolný úkol: matematika 28/3.
 
6.5. Fíla : slabikář s. 76, písanka s.12
 
5.5. slabikář s. 87, dokončit cvičení dole (Je to tak?, Splňte úkoly.) Zdatní čtenáři si čtou ze své oblíbené knížky.
 
4.5.dú Moje počítání 19/1, čtení ve slabikáři s. 86 (zelený balónek)
 
 
3.5. dú písanka s.8, čtení ve slabikáři s. 85 nebo hlasité čtení ze své oblíbené knížky.
2.5. dú slabikář s. 84 - hlasité čtení + vyhledat písmena G,g
 
28.4. dú Moje počítání 21/2, čtení ve slabikáři s. 81
Marodi" Slabikář s.81, matematika 24/2,3,4, 25/6, písanka s.7
Na pátek jen slabikář, penál, kostým :-)
 
27. 4.dú - odměřování vody: matematika 24/6, čtení ve slabikáři s.80
Marodi: Slabikář s.80, matematika 23/5, 24/1, Moje počítání 21/1, písanka s. 6, prvouka s. 51-54.
 
26. 4. dú písanka s. 4, čtení ve slabikáři s. 79
Marodi: Slabikář s. 79, matematika 23/1,3,4. cv. 2 - zelený rámeček, Moje počítání 20/3, písanka s. 5
 
25.4. dú matematika 22/4, čtení ve slabikáři na s. 78 (písmeno F)
Marodi: slabikář s. 78, písanka s.3, matematika s.21,22
 
22.4. Čtení ve slabikáři s. 77
Marodi: Slabikář s. 77, písanka č.4 s.1
 
21.4. dú Moje počítání 10/1, čtení ve slabikáři s. 75 (texty od s.99)
Marodi: Slabikář s. 75, písanka 4.díl str.2, matematika s.20 dokončit
 
20.4. dú - písanka s.40, čtení ve slabikáři s.74
Marodi: Slabikář s. 74, písanka s.39, matematika 19/5,6 a 20/1,3, prvouka s. 61
 
19.4. dú ve slabikáři str.73 poslední cvičení - přečti nahlas, škrtni, co do řady nepatří + čtení žebříčků, básnička DUBEN
Marodi: Slabikář str. 73, matematika 19/1,2,3, prvouka str.60, (písanka str. 38)
 
6.4. dú - PL matematika sloupec 52
Marod: matematika 17/1, 2, 4, slabikář s. 69, písanka s. 35, prvouka s. 39, 40
 
5.4. dú písanka s.34, slabikář s.68
Marodi: slabikář s.68, písanka s. 33,34, matematika 16/1,2,3
 
4.4. dú slabikář s.67 - poslední cvičení, čtení na s. 67 (Pokročilí čtenáři si již mohou zkoušet číst od s.99 - Moje první čtení)
Prosím o vystřižení písmenka ř.
Marodi: Slabikář s. 67, Moje počítání 8/1,2, písanka s. 32
! Ve čtvrtek se koná úklid Českého ráje - s sebou svačinka, pití, starší igel.taška, rukavice, vhodné oblečení podle počasí. Akce končí opékáním buřtíků v Sedmihorkách. V pátek by se mělo uskutečnit náhradní představení divadla Koloběžka. Prosím o částku 100,-, kdo ještě nepřinesl. Děkuji :-)
 
1. 4.
Marodi: slabikář s. 66, písanka s. 31
 
31.3. dú Moje počítání 8/8, slabikář str. 65
Marodi: Slabikář s. 65, Moje počítání 9/2, 3, písanka s. 30
Od pondělí zkusíme psát perem.
 
30. 3. dú slabikář s.64 (poslední úkol), čtení na s. 64 (někteří dopisují písanku)
Marodi: slabikář s. 64, písanka s. 29, Moje počítání 9/1
 
 29.3. dú písanka s.28, čtení ve slabikáři s.63

Marodi: slabikář s. 63, matematika s. 15 - dokončit

28. 3. dú slabikář - doplňovací cv. na str. 62, čtení str.62 - Vločka
Marodi: slabikář s. 62, písanka s. 27, matematika PS 15/ 1,2,3, Moje počítání 7/2
 
18. 3. Marodi: slabikář s. 61, písanka s.26
 
 
17.3. dú písanka s. 24, slabikář s. 60
Marodi: Slabikář s. 60, písanka s. 24,25, matematika 14/ 6,8
 
16. 3. dú matematika 14/1, čtení ve slabikáři s. 59
Marodi: slabikář s. 59, písanka s. 23, matematika 13/3 a 14/3, 4, 5, prvouka s. 37
 
15. 3. dú ve slabikáři na str. 58, čtení s.58
Marodi: slabikář s. 58, matematika 13/1,2
 
14. 3. dú-dokončit písanku s. 22, čtení ve slabikáři s. 57
Marodi: slabikář s.57, písanka s. 22, matematika - opakování + - typu 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10 (PL 4.sloupeček)
 
11.3. Marodi: čtení ve slabikáři str. 56, písanka str. 21 (Prosím o vystřižení písmenka B)
 
10.3.dú písanka s. 19, čtení ve slabikáři s. 55
Marodi: slabikář s. 55, písanka s. 19,20, Moje počítání 6/1,2, PL - 3.sloupeček příkladů
 
9. 3. dú PL matematika 2.sloupeček, čtení ze slabikáře s. 54
Marodi: mt s.12, slabikář s. 54, písanka s. 18, prvouka s. 36
 
8. 3. dú matematika 11/5, čtení ve slabikáři s. 53 + žebříčky
Marodi: matematika s.11, moje počítání 4/1, 5/4, slabikář str.53, písanka s. 17 (nejdřív nacvičujte ležatou osmičku, aby se dostal do ruky správný tvar písmene)
Ve středu budou spojené třídy 1. a 2. (z důvodů absence p. ředitele a paní vychovatelky. Konec vyučování bude mimořádně v 11:30h.)
 
7.3. dú písanka s. 16, čtení ve slabikáři s. 52 (Prosím o vystřižení písmenka H)
Marodi: slabikář s. 52, písanka s. 15,16, matematika s. 10
 
3.3. dú ve slabikáři s. 51 - 1. cvičení, čtení ve slabikáři s.49 + žebříčky (do pondělí - naučit se část básničky)
 
2.3. dú prac.list z matematiky cv.1, čtení ze slabikáře str. 48
 
1.3. dú písanka s. 11, čtení ve slabikáři s. 47 (Prosím o vystřižení a označení písmenka C)
 
28.2. dú - matematika 6/3, čtení veš slabikáři str. 46
Marodi: slabikář s. 46, matematika s.5/4, 6/1,3,5, Moje počítání s. 2 celé, písanka s.9
 
25. 2. čtení ve slabikáři s. 45 + obrázkové čtení
Marodi: slabikář s. 45, písanka s. 8
 
24. 2. dú - dokončit písanku s. 7, čtení ve slabikáři s.44 + žebříčky
Marodi: slabikář s. 44, matematika 4/3, 5/1-3, písanka s.7
 
23. 2. dú - dokončit matematiku 4/4, čtení ve slabikáři str. 43 + žebříčky
Marodi: slabikář s.43, matematika s. 3,4, písanka s. 6
 
22.2. dú PL matematika, čtení ve slabikáři s. 42
Marodi: slabikář str. 42, matematika str. 2, písanka str. 5, prvouka s. 34 
 
 
21.2. dú dokončit str. 4 v písance ( Prosím o vystřižení písmenka R), procvičování čtení ve slabikáři do str. 41
Marodi: písanka str.4, dokončení str.41 ve slabikáři, Moje počítání 1/3,4
 
11.2. dú - dopsat poslední dva řádky v písance str.3, čtení ve slabikáři str. 40,41, prázdninové obrázkové čtení (PL)
Marodi: Slabikář str. 40, 41, písanka 3. díl - str.3
UŽIJTE SI JARNÍ PRÁZDNINY :-)
 
10.2. dú umět číselnou řadu 0-20 vzestupně i sestupně, čtení ve slabikáři na str. 39
Marodi: slabikář str.39, Moje počítání3-1/1,2, Matematika 3 - str.1, písanka 3 - str.2
 
9. 2. dú prvouka 33/2 obrázek kamaráda, čtení ve slabikáři str. 38 (příprava str.39)
Marodi: Máme novou písanku - doplníte si později (druhá je dokončena), Slabikář str.38, matematika: dokončit sešit č.2, kromě cv. 32/7, Moje počítání: 28/1,2.
 
8. 2. dú matematika 32/dodělat cv.1, cv.3, čtení ve slabikáři str.37
Marodi: slabikář str. 37, matematika 32/ 1-6, 30/6
 
7. 2. dú písanka str.39 nahoře - psací velká a malá písmena, čtení ve slabikáři str. 36 dole a opakovat čtení žebříčků (Prosím o vystřižení a označení K, Š)
Marodi: Slabikář str. 36 - písmeno K, písanka str.39, matematika 31/ 1,2,3,4,7 (Moje počítání 29/3 a 28/1)
 
4. 2. Pololetní prázdniny
3. 2. bez úkolu, procvičujte si hlavně čtení (neučí se nic nového,pouze procvičujeme, protože velmi mnoho dětí chybí)
 
2. 2. dú matematika 30/1 modrý rámeček, čtení ve slabikáři na str. 35
Marodi: slabikář str. 35, matematika str.30 (bez cv. 6 !), písanka str. 38
 
1. 2. dú slabikář str. 34 - 1.cv., čtení ve slabikáři na str. 34
Marodi: slabikář str. 34, matematika str. 29, písanka str. 37, prvouka str. 26
 
31.1 čtení ve slabikáři str. 33 (Jedeme na výlet, žebříčky)
Marodi: slabikář str.33, matematika str.28 a str.29/1,2, písanka str.36
 
 28.1. LYŽOVÁNÍ VE STRUHÁCH - SRAZ NA MÍSTĚ V 8.15H
NELYŽAŘI MOHOU JÍT DO ŠKOLY, BUDU TU S NIMI.
 
27.1. dú Moje počítání 26/3, čtení ve slabikáři str. 32
Marodi: slabikář str.32, matematika str. 27, Moje počítání 25/1,2, písanka str. 35
 
26. 1. dú slabikář str. 31 - tajenka, čtení na str. 29-31, procvičujeme sčítání a dočítání do 10. Prosím o vystřižení písmenka D.
Marodi: slabikář str.31, matematika - dokončení str. 26, písanka str. 34, prvouka str. 25
 
25.1. dú písanka - dokončení str.33, čtení ve slabikáři str. 30 (zima, žebříčky)
Marodi: Slabikář str.30, písanka str.33, matematika 26/1 - 4, prvouka str. 24
 
24. 1. dú matematika 25/2 (někdo má hotovo ze školy, slabikář - čtení str. 29 ( V zoo, žebříčky)
Marodi: Slabikář str.29, matematika str. 25, písanka str. 32
! V případě, že to covidová situace ve škole dovolí, plánujeme na tento pátek 2. lyžování ve Struhách. Vybíráme opět 150,- .
 
21.10. čtení ve slabikáři str.28,(procvičování čtení na prac. listu)
 
20.1. dú čtení ve slabikáři str.27 - Je tu zima, psací písmena, žebříčky. (Zkontrolujte, prosím, stav tužek v penálu. Děkuji.)
 
19.1. dú Psaní číslic s kocourem Samem str.11, čtení slabik ve slabikáři str. 26
 
18.1. dú prvouka str.22 (obrázek), čtení ve slabikáři str.24, 25 (Prosím o vystřižení písmenka Z)
Marodi: Slabikář str. 25, matematika str.22 (bez cv. 3, 6 ! ), písanka str. 28
 
 
17.1. dú písanka str. 27, čtení ve slabikáři str. 24 - žebříčky a str. 25 - Malá víla
Marodi: slabikář str. 24, matematika str. 21, písanka str 26
 
13.1. dú písanka str.25 dokončit, slabikář str. 23 - barevné žebříčky
Marodi: slabikář str. 23, písanka str. 25, matematika str. 20
 
12.1. dú matematika 19/5
Marodi: matematika str.19, slabikář str. 22, písanka str. 24, prvouka str. 31,32
 
11.1. dú písanka str.23, čtení ve slabikáři str. 21 (Prosím o vystřižení písmenka V,v)
Marodi: Slabikář str. 21, písanka str. 22, matematika str. 18
 
10.1. dú matematika 17/6, čtení ze slabikáře str.20
Marodi: slabikář str.20, matematika str.17, Moje počítání 18/1, písanka str.21
 
 
7.1. čtení se slabikáře str. 19
Marodi: slabikář str.149, písanka str. 20
 
6.1. dú matematika 16/4 (Nechte, prosím, dětem matematiku v tašce i v pátek. Když zbyde čas, tak chvilku také počítáme.), čtení ve slabikáři str. 17,18 (Prosím o vystřižení písmenka N,n)
Marodi: slabikář str. 18, První psaní (zezadu - psaní číslic) str. 9, matematika str. 16
 
5.1. dú písanka - dokončit str. 19, čtení ve slabikáři str. 17 (některá slova si mohou děti zkusit napsat psacími písmeny)
Marodi: Slabikář str.17, písanka str. 18, 19, matematika 15/ 1,2,5.
 
4.1. dú Moje počítání 15/1, čtení ve slabikáři na str. 16 (děti mají mít vystřižené písmenko Y,y, můžou si už připravit i N,n)
Marodi: Slabikář str.16 - nové písmenko Y,y, Matematika str. 14, písanka str. 16,17. Moje počítání - hotová str. 15,16
 
3. 1. dú písanka str.15
Marodi: Písanka str.14, matematika str.13
 
20. 12. domácí úkoly děti čekají zase až v lednu :-) Prosím, abyste si během vánočních prázdnin občas našli s dětmi chvilku na čtení (slabikář do strany 15)...v lednu přibyde mnoho nových písmenek, slabik a slov. Děti si už mohou připravit do desek písmenko Y,y. Počítání mohou procvičit třeba na dárcích nebo cukroví.
Připomínám : úterý - bruslení, středa-besídka (s sebou dárečky, vzorky cukroví, hrníček a kdo chce i plovací svíčičku ...třeba z ořechové skořápky..)
 
Přeji Vám všem kouzelné Vánoce a celý nový rok plný radosti s Vašimi dětmi a hlavně ve zdraví :-) Vaše paní učitelka.
 
 
17. 12. čtení ve slabikáři str. 15
 
16.12. dú - čteme slova, spojujeme stejná (psací, tiskací) slabikář s.14 poslední cvičení.
 
15.12. dú písanka str. 10, čtení ve slabikáři str. 13
 
14.12. dú matematika 10/4, čtení ve slabikáři na str. 11,12
Marodi: slabikář str.12, matematika str. 10, písanka str. 9, První psaní - číslice 8 ( Víťa má matematiku a písanku ve škole - vybraná cvičení dodělá později...v Moje počítání si může udělat 16/1, 3)
 
13.12. dú slabikář - tajenky str.11 (velká psací písmena), čtení slabikář str. 11. Prosím o vystřížení písmenek J,j.
Marodi: slabikář str.11, matematika str.9, moje počítání str.13 - 1.cv., písanka str.8
 
10.12. čtení slabikář str.10 - text psacími písmeny a housenku.
Marodi: slabikář str.10, písanka str. 7
 
Prosím o podepisování domácích úkolů. Děkuji.
 
9.12. dú písanka str.5, čtení ve slabikáři str. 9 (na VV  černý fix)
Marodi: slabikář str. 9, matematika str. 8, písanka str. 6
 
8.12. dú Moje počítání 11/2,3. Čtení ve slabikáři str. 7,8.
 
7.12. Dú matematika 6/5, čtení ve slabikáři str.7. Prosím o vystřihnutí písmenka T.
 
6.12. Dú matematika 5/4, čtení ve slabikáři str.6. Někteří dopisují písanku.
 
2. 12. Dú matematika 4/5, čtení ve slabikáři na str. 5
Marodi: Slabikář str. 5, Matematika 3/4,5 a 4/ 1-5, písanka 1 dokončit.
 
1.12. Dú písanka str. 22, čtení slabik a slov na str. 4 ve Slabikáři
Marodi: Slabikář str.4, matematika str.3, Moje počítání 12/1, Prvouka str. 27, písanka str. 22,23.
 
30.11. Dú matematika (2.díl) 2/4
Marodi: Slabikář str. 3, matematika str. 2, prvouka 17/2, str.18, str.21, psaní - písanka str.21 a v Prvním psaní číslice 7.
 
29.11. dú písanka str. 19. V Živé abecedě si mohou děti dodělávat a procvičovat, případně si mohou vystříhat písmenka a obrázky a skládat podle počátečního písmene. Ve škole už budeme pracovat jen se Slabikářem. V brožurce Moje počítání si mohou dělat jakákoliv vynechaná cvičení na počítání do šesti (s číslem 7 pouze společně ve škole)
 
Procvičování na víkend - počítání na pracovním listě - dobrovolné (pejsek), čtení slov a slabik v ŽA str. 46, někteří dopisují písanku.
 
25.11. Krtek str. 32 - Vypočítej, čtení slabik ŽA str. 44. Na VV,PV - kdo má, přinese si list novin.
 
24.11. ŽA str.43 poslední cvičení - čtěte písmena, přikládejte kartičky, Moje počítání 8/2,3.
Prvouka (na příští týden) - nakresli podzimní plody.
 
23.11. Písanka str.15. Prosím o vystřižení písmenek I,i,í.
Procvičování:
 
22.11. ŽA str.41 - čtení slov (trička), krtek str.29 - dokončit zbývající příklady
Marodi: ŽA str. 41, krtek str. 29, písanka str.13
 
19.11. marodi: ŽA str.40, Krtek str.29 - 1.,2. cv., Moje počítání 5/4, 6/1, písanka str.12
 
18.11. Dú písanka str. 11 ( na pátek si děti přinesou i matematiku)
Marodi: ŽA str.39, krtek str.28, písanka str.10
 
16.11. Krtek str. 27 - Rozlož. Prosím o vystřihnutí písmenek u,ú ů
Marodi: ŽA str. 38, krtek str.27 a 28 první 3 cvičení, prvouka str. 14, písanka str. 9
 
15.11. Dú psaní (velký sešit) str. 6 - číslice 6
Čtení slov a slabik v ŽA str.37
 
Procvičování odčítání do 5 (s číslicí 0 zatím nepracujeme - může to ve cvičení dělat problémy)
Dú - užít si dnešní lampionový průvod :-)
Na pátek budeme potřebovat i matematiku.
 
 
10.11. Krtek str. 25 - modré příklady, procvičování čtení slabik, slov a vět ŽA str. 33
 
9.11. Živá abeceda str. 34 - vyhledej P,p - obrázek. Prosím o vystřižení písmenka P,p.
 
8.11. Krtek str.24 - příklady na + - do 5
 
4.11. MT krtek str.23 - zelený rámeček, jeden řádek v písance. Na pátek na PV, kdo má, může přinést ruličku od toal. papíru na výrobek.
Procvičování:
 
3.11. Dú ŽA str. 30 - vybarvi písmenko o,O, Písanka - dokončit 1. a 2. stránku.
 
2.11. Dú matematika KRTEK dokončit 4.cv. na str.22
 
1.11. Dú ŽA str.29 poslední cvičení (instrukce č.5 dole pod obrázky)
PROSÍM O VYSTŘIHNUTÍ PÍSMENKA o,O
26.10. dobrovolný úkol - procvičujeme čtení  a psaní písmen a slabik na pracovních listech.
 
25.10. M str. 20 - Vypočítej.
 
21.10. Dú ŽA str. 26 - obrázek (hledáme písmenko S)
Podrobné info k pátečnímu bruslení najdete ve Sdělníčku.
 
20.10. Dú - první psaní na pracovním listě
 
19.10. Dú Matematika str.18 - 2. část cvičení Nakresli a vypočítej.
Dú Prvouka (do příštrího úterý) Nakresli dopravní značku, která je v blízkém okolí školy - str. 8 cv.3
 
18.10. Dú - hlasité čtení slabik ŽA str.25, cv.1 (prosím o vystřižení písmenka S)
 
15.10. Procvičujeme čtení slabik MA, LA, ME, LE (Živá abeceda) a + - do 3
 
14.10. hledáme písmenko E, e  Živá abeceda str. 22
 
13.10. + - do tří (na papírku)
Procvičování:
 
12.10. PL psaní, Do desek, prosím, písmenko E (písmenka můžete z druhé strany označit jménem nebo monogramem - děkuji)
 
11.10. DÚ Živá abeceda str.20, do desek písmenko L
7. 10.  První psaní str. 26, 27 (lístečky)
6. 10. DÚ v matematice str. 15
5. 10. Procvičujeme psaní kliček - pracovní list (před každým psaním procvičíme - uvolníme prsty a zápěstí)
4.10. Trénujeme psaní čísla 3 - pracovní list
Prosím o vystřižení znamének menší, větší, = . Děkuji :)
 
21. 9. DÚ Živá abeceda - poznáváme písmenko a hlásku M
23.9. Prosím o rozstříhání písmenek M, m, A, a a jejich uložení do desek. Ostatní písmenka si nechte doma. Vystřihnutá písmenka M,A budeme potřebovat na středu 29.9.
29.9. DÚ Živá abeceda str.16 - vyhledej písmenka A a vybarvi obrázek
Prosím o kontrolu výbavy na TV - některé děti nemají tepláky na ven (tedy alespoň to tvrdí), jiní zase cvičky do tělocvičny. Děkuji :-)

Prvňáčkova výbava

  • PŘEZŮVKY
  • OBLEČENÍ NA TV: cvičky nebo  tenisky (s bílou podrážkou) a vhodný oděv do tělocvičny. Na ven opět vhodnou obuv, triko, tepláky (legíny), mikina /označení oděvů alespoň zkratkou jména by nám velmi pomohlo při pozdějším hledání majitele :-) /
  • POMŮCKY NA VV,PV: kufřík na výtvarné potřeby, obyčejné vodovky, tempery (stačí malé balení), jeden silnější plochý štětec a tři kulaté v různých tloušťkách, voskovky, kelímek na vodu, plastové mističky nebo paletka na míchání barev, hadřík, modelína, tyčinkové lepidlo, nůžky, igelit na stůl, oděv na převlečení (zástěrka, tričko a pod.)
  • PENÁL: dvě tužky č.2 (raději trojhranné), guma, ořezávátko, pastelky /pero budeme potřebovat později/
  • DESKY NA PÍSMENA A ČÍSLICE
  • OBALY NA UČEBNICE (formát A4)
  • SÁČEK (kapsář) S RAMÍNKEM DO ŠATNY (označený jménem)
Veškerou výbavu si děti postupně přinesou během prvních dnů školy. První den si děti vystačí s přezůvkami a mohou se pochlubit školní brašnou /případně sáček do šatny/. Druhý den pak s taškou a penálem.
 

První den ve škole

Ve středu 1. 9. 2021 Vaše děti uvítáme ve třídě Broučků. Zahájení v 8h, předpokládaný konec v 9h. Ve třídě můžete být se svými dětmi v tento slavnostní den společně. Prosíme, v souladu s pokyny MZV a MŠMT, abyste do budovy školy vstupovali s respirátorem (děti nemusí). Testování dětí proběhne v 1.ročníku až ve čtvrtek 2.9. 2021. Z důvodu stavby chodníku jsou momentálně velmi omezené možnosti parkování u školy. Situace se brzy zlepší :-)