Vyhledávání

Kontakt

ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice
Doubravice 61
Turnov
51101

739 088 089
603 974 262

koutsky@zshrubaskala.cz

SAMOSTUDIUM 2.,4.r., AJ 3.r., VL 4. a 5.r.

Vážení rodiče, milé děti.
Současná situace nám nedovoluje učit se a pracovat běžným způsobem, proto se pokusím prostřednictvím této stránky napomoci k tomu, aby děti věděly, jak postupovat v dalším vzdělávání. Prosím tímto především Vás, rodiče i prarodiče, aby mi s touto situací pomohli a přiměli děti ke svědomitému plnění jednotlivých zadání a práci dětí kontrolovali. Úkoly budu zadávat vždy na několik dní a je na Vás a na dětech, jak si ji rozvrhnete a jaký si vytvoříte režim. Budeme se věnovat především rozšířenému opakování a procvičování, ale také navážeme na učivo, kterým jsme se začali zabývat před jarními prázdninami. Kromě konkrétních stránek k nastudování a doplňování se pokusím také vložit odkazy, kde si budou moci děti látku zábavným způsobem procvičit a doplním k učivu své komentáře.
Žáčky z druhého ročníku prosím, aby každý den nahlas četli. Budeme doplňovat pracovní sešity z matematiky a českého jazyka, nezapomeneme také na písanky.
V angličtině pro 3. a 4. r. se budeme soustředit především na slovní zásobu a její zápis do Vocabulary. Vypracujeme také některá cvičení v pracovním sešitě.
Prosím také o doplnění čtenářských deníků.
Děkuji za pochopení a spolupráci a dětem za samostatnost a svědomitost.
 
 
 
TAKTIK:

Jméno: itousova@seznam.cz

Heslo RMHBEJ

Dostupnost všech materiálů: 21 dní

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Období 30. 3. - 5. 4.

2.r. ČJ ještě zůstaneme u procvičování skupin hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny a vzpomeneme si i na to ostatní, co bychom už měli zvládnout

 • Zopakujeme si:
 • PS str. 30 - 31 ( nedělej to celé najednou...zítra je taky den :-)  )
 • Podíváme se ještě na pravopis:
V učebnici a kocourovi tentokrát pracovat nebudeme.
 • Písanka str. 4
 • Nezapomeňte si číst !!!
 

2.r. M budeme stále trénovat + do 100 přes desítku...je to těžké

 • Zkuste si některé příklady vymodelovat. Stačí několik špejlí, brček nebo tužek a větší zásobička knoflíků nebo kamínků...
26 + 8 Naskládám si 2 desítky...to budou ty dvě špejle. 6 jednotek přidám z knoflíků. Potom si udělám hromádku 8 knoflíků. Přidám nejdříve 4 knoflíky...celou knoflíkovou desítku můžu nahradit další špejlí a nakonec přidám zbylé knoflíky z hromádky. Takže na stole budou 3 špejle a 4 knoflíky navíc. Výsledek je 34 :-)
 • PS: dokončíme stranu 7
Pozor na cv. 4 - počítáme nejdříve jednotky a pak desítky, tedy odzadu a odzdola. 0 a kolik zbývá do 9 a 5 a kolik zbývá do 8 !
 • Moje počítání 5 /nové/: 1/1,2
 • Počítáme zpaměti: 13/49, 50
 • Na procvičování jsem vám také poslala pracovní list ( když toho na vás bude moc, pracovní list počká :-)  )

 

4.r. ČJ dotrénujeme tvary podstatných jmen rodu středního a zvolna se vrhneme na rod ženský

 • Doplňte si pracovní list rajčátka / kdo si vyzvedl /
 • Procvičte si ještě trošku rod střední:
 
 • A hurá na rod ženský :-) Ten má opět čtyři vzory: ŽENA/Y/, RŮŽE/E/, PÍSEŇ/E/, KOST/I/. Vzor žena je tvrdý, ale v 7. p. č.mn. píšeme příponu -ami s měkkým i!!!...ženami.Na to dejte velký pozor! Vzor růže se podobá vzoru moře...v 1. i 2. p. č.j. je E. Vzory píseň a kost končí na souhlásku a odlišují se koncovkou 2. pádu č.j.
Zatím je zkusíme rozlišovat a podíváme se na tvary v jednotlivých pádech:
 
 • V učebnici se můžete podívat na str. 79
 • V PS si postupně vypracujte str. 47
Na jednotlivé vzory se podrobně podíváme příští týden.
 

4.r. M Zopakujeme si písemné výpočty a pokusíme se poprat se slovníma úlohama :-)

 • Uč. str. 80, 81 cv. 2 - 10 ( u písemného dělení alespoň 4 příklady ), kontroly písemných výpočtů nemusíte dělat u všech příkladů...poslouží i kalkulačka :-)
 • PS II.díl str.1 (cv. 5 a 7 můžete vynechat...ale nemusíte :-)  )
 • V početníčku lze dotrénovat písemné dělení na str. 32
 • GEO Pokusíme se o konstrukci různostranného trojúhelníku. To je ten, co má každou stranu jinak dlouhou. Připravte si papír nebo sešit, tužku, pravítko a kružítko.
Nejdříve se podívej do uč. na cv. 75/1, ale ještě nic nerýsuj
Potom si pečlivě prostuduj následující video:
Nakonec se pokus narýsovat trojúhelník podle návodu ve cv.1
Pokud se raduješ, jak ti to hezky jde, zkus i cv. 2 :-))

 

4.r. AJ budeme pokračovat v lekci 17

 • Nejdříve si zkuste přeložit tyto věty:
Ona má dvě ložnice. My máme malý byt. Oni žijí v domě. Máš hezký obývací pokoj? (kontrolu najdeš níže)
 • PS 37/5
 • A teď nás čekají předložky between - mezi, opposite - proti a next to..on the right,on the left - vedle něčeho vpravo, vlevo
 • Uč. 37/6
The car is between two houses. The car is next to the house on the left/on the right. The car is opposite the house.
( ve videích se seznámíte i s předložkovou vazbou in front of - před )
 • PS 36/3

/Kontrola: She has got two bedrooms. We have got a small flat. They live in a house. Have you got a nice living room?/

3.r. AJ budeme pokračovat v lekci 18

 • Pokuste se přeložit:
Já mám deset prstů. Já mám dlouhé nohy. Já mám dvě ramena. /Kontrolu najdeš níže/
 • PS str. 38 a 39/6
 
 
/Kontrola: I have got ten fingers. I have got long legs. I have got two shoulders. :-) Excellent! )
 

4. a 5.r. VL Reformy Marie Terezie a Josefa II.

 • V nové učebnici str. 6 a 7 (ale můžete si také přečíst, jak se do té doby žilo oddaným poddaným...opět špatně :-(   )
 • Nové PL 2/A str. 3 / zaměřte se na pojem osvícenství a zkuste si i s pomocí následujícího videa uvědomit, o jaké reformy /změny/ vlastně šlo/
Zápis do sešitu si uděláme příště :-)

_______________________________________________________________________________________________________________

Období 23. - 29.3.

2.r. ČJ budeme procvičovat skupiny dy, ty, ny

 • Uč.str. 51/3 ústně, 51/2 písemně do ŠS , 52/3 ústně, 52/2 do ŠS, str. 53/2 do ŠS, texty 51/1 a 52/2 a 53/1 si přečtěte nahlas, zkus odpovědět také na otázky pod textem. Podle možností můžete zkusit diktát 52/4 a 53/4
 • PS 29/1,2
 • Kocour str. 6
 
 • Písanka str. 3
Čtěte si :-) a kreslete si...např. jarní obrázek, který můžete doplnit několika větičkami nebo básničkou na téma jaro. Schovejte si ho, abych si ho mohla později prohlédnout.
 

2.r. M pokusíme se o +  s přechodem přes desítku

 • Pusťe si nejdříve alespoň první a druhé vysvětlené cvičení z tohoto videa:
...potom se teprve pusťe do počítání:
 
 • PS str. 6 a 7/1,6 ( příklady si rozvrhněte na celý týden a průběžně trénujte sčítání v přiřazených odkazech)
 • GEO str.5 cv.3,4 (můžeš i modelovat)

 

4.r. ČJ procvičíme si tvary a pravopis podstatných jmen rodu středního

 • Uč. 74/7 ústně - opakování tvarů podst. jmen a pádových otázek, str. 76- prostudujte si tvary podst. jmen podle vzoru stavení. Tento vzor je měkký a tvar 1.p. jednotného čísla je stejný jako tvar 1.p. mn. č.( vyzkoušejte si cv. 77/3)
 • PS str. 46
 • Pravopisníček str. 19

4.r. M procvičujeme početní úkony do milionu

 • Uč. str 78/22,23,24 ( dobrovolníci 78/19,21)
 • PS 32/7,8,9
 • Minutovky 2.díl 5/9, 6/11 c) /Kdo je nemá u sebe, budou v sobotu u školy k vyzvednutí :-) /
 • Geo: PS str. 18

 

4.r. AJ Unit 17 slovní zásoba

 • Uč. str. 36 cv. 1,2
 • PS str. 36/1,2 a 37/6
 • Slovíčka ze str. 36 si zapište do Vocabulary
 • Nakreslete jednoduchý plánek vašeho bytu a jednotlivé místnosti popište, obrázek si schovejte. (Kdo má možnost, může mi poslat foto obrázku na WhatsApp)
 • Zopakujte si časování slovesa Mít.uč.36/4...pozor na 3.os. č.j. kde se tvar have mění na has!
 
 • Nakonec se odměňte pohádkou (protože si ji snad ještě pamatujete, nebudete mít s překladem problém)
 

3.r. AJ opakujeme 17. lekci a přidáme slovní zásobu z lekce 18.

 • Zopakujte si:
 • Pokuste se přeložit:
Já mám jeden nos. Můj nos je malý.
Já mám krátké hnědé vlasy.
Já mám dvě oči. Moje oči jsou zelené.
(Kontrola níže)
Unit 18:
 • Uč. 38/1, 2
 • Slovíčka ze str. 38 si zapište do Vocabulary.
 • Pusťte si písničku:
a procvičte si slovíčka:
(Kontrola: I have got one nose.My nose is small. I have got short brown hair. I have got two eyes. My eyes are green. Good job! )

 

Vlastivěda 4. a 5.r. Marie Terezie a Josef II.

 • Přečtěte si v učebnici povídání o těchto dvou výjimečných habsburských panovnících.
 • Vypracujte si pracovní list 15/A str.29
Příští týden se vám pokusím doručit novou učebnici a pracovní listy, kde budeme pokračovat v naší cestě časem. Pokud se to hned nepodaří, budu vám stránky prozatím vkládat k zobrazení.
 • Nakonec se odměňte videem:
 
KONTROLY. 4.r.: (tyto kontroly tu budou do neděle 29.3.)
AJ 3.r.
________________________________________________________________________________________________________________________
Období 17. - 22.3.
 
 

2.r. ČJ pokračujeme v procvičování skupin hy, chy, ky, ry, dy, ty ny

Uč. str. 49,50, 51 cv. 48/2, 49/2 a 50/2 do ŠS ( rodiče vám mohou i nadiktovat diktátek 48/4 a 50/3)....nedělejte víc, než jednu stránku denně.
PS 28/1,2,3 ( kdo nemá hotovo, dodělá i str. 27), kocour str.4, 5 ( kdo nemá, dokončí i str.3)
Písanka - napište si 2. stránku v nové písance.
ČTĚTE!!!

2.r. M procvičujeme + - do 100 bez přechodu přes desítku a pokusíme se začít sčítat s přechodem přes desítku

Moje počítání : můžete si vybírat jakákoliv cvičení a trénovat + - bez přechodu přes desítku ( postupně můžete doplnit celý sešit )
Nový PS : str. 4, starý PS geometrie str. 31

4.r. ČJ pokračujeme ve zvládnutí tvarů a pravopisu podstatných jmen rodu středního

Uč. 68/6 ( opakování tvrdého vzoru město ), str. 70 - 72 ( prostudujte si skloňování vzorů moře, kuře ), věnujte se hl. cvičení  71/3,4 a 73/4
Pravopisníček str. 18
PS str. 45

4.r. M procvičujeme početní úkony do milionu

Uč. str. 76 -77 ( některá cvičení zapisuj do ŠS, nevyhýbej se slovním úlohám :-)
PS 30/7, 8 ( kdo nemá hotovo ), str. 31 celá.
Minutovky 1.díl cokoliv ze stran 27 -30
Početníček str.31

4.r. AJ učíme se především nová slovíčka, zapisujeme do Vocabulary

Unit 16 str. 34, 35 v učebnici
PS str. 34, 35
( V případě potíží mě napadá např. konzultace přes WhatsApp )
Zapisujte si slovíčka do Vocabulary, hříšníci si doplní i ta z minulých lekcí.

skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/slovesa-1

 

3.r. AJ učíme se především nová slovíčka, zapisujeme do Vocabulary

Unit 17 str. 37 v uč.
PS str. 37 ( + dodělat to, co chybí na str. 36 )
Do ŠS cv. 37/5 nakreslete obrázek a napište podle vzoru 37/3 v uč. popis své vlastní hlavičky :-)
Procvičování Unit 17, 18 :

4. a 5. r. VL Seznámíme se s naším oblíbeným učitelem národů J.A. Komenským a budeme si opakovat a procvičovat v pracovních listech

Uč. str. 50 - 52
PL str. 27 a opakování str. 26
Pokuste se zpracovat do sešitu stručný zápis o J. A. Komenském ( vynechte si jednu stránku na nalepení předchozích zápisů ).
Škola hrou:
 
Nové:
_________________________________________________________________________________________________________________________
 

Weby na procvičování učiva ( většina webových stránek je zdarma, některé v této době nabízejí výjimečně také bezplatný přístup. Promo kód pro Včelku je UCIMESEDOMA-umožní používání zdarma po dobu 6 týdnů.):